9. Asistenţă din afară

        Trecând perioada critică, serviciul va găsi în general întăriri şi ajutor la diverse organizaţii.

        a. Asistenţa naţională

        Capitala şi/sau alte oraşe ale ţării pot veni să ajute serviciul de conservare a patrimoniului cultural. Pe cât posibil, o întâlnire de coordonare trebuie organizată pentru distribuirea sarcinilor în funcţie de necesităţi.

        Ca în cazul seismului din 15 aprilie 1979 din Muntenegru. Numeroase monumente istorice sunt în grija serviciului pentru protecţia monumentelor din Muntenegru, situat la Cetjne (veche capitală a ţării), care se găseşte în limita zonei sinistrate. Fiecare republică care forma ansamblul Republicii Federale Iugoslavia poseda un serviciu similar pentru protecţia monumentelor sale, ai cărui reprezentanţi s-au reunit la Cetjne şi fiecare republică a luat în grijă una dintre comunităţile mai afectate din punct de vedere al patrimoniului cultural. În legătură cu serviciul din Muntenegru, fiecare serviciu a realizat cu personalul său o evaluare a pagubelor şi a pregătit măsurile de salvare în zona care îi era afectată.

        Având în vedere întreruperile forţate ale activităţii normale, adesea chiar întreruperea surselor de energie (electricitate, aprovizionare şi carburanţi) se întâmpla des ca operaţiunile simple în timp normal, să nu mai fie posibile. Este necesar ca acţiunile să se execute în afara zonei sinistrate, în oraşul cel mai apropiat.

        Se pot da câteva exemple:

        -          imprimarea carnetelor cu fişe de evacuare a bunurilor mobile (capitolul 3, b - Fig.3)

        -          imprimarea fişelor de evaluare a pagubelor (cap. 5, b - Fig.18) şi fişelor de evaluare a pagubelor pentru bunurile mobile (cap. 8). (Se precizează pentru toate aceste lucrări de imprimare textul exact, formatul, numărul de exemplare).

        -          furnitura sau fabricarea materialului pentru refacerea structurii: întinzătoare de cablu, platină în unghi, cabluri, oţel şi beton, foarfeci, piuliţe, buloane, cuie, lemn pentru construcţie etc. (cap. 6)

        -          trimiterea de material de şantier: scări, eşafoade demontabile, planşee, lopeţi, târnăcoape, roabe, maşini uşoare de transport etc.

        -          trimiterea de material de securitate (căşti, pantofi, lanterne şi baterii, truse de prim-ajutor etc).

        -          trimiterea de vehicule sau maşini de  şantier.

        Sporirea personalului se va face în principiu de la alte agenţii regionale ale serviciului. Trecând perioada critică, necesităţile imediate privesc personalul de control (evacuarea bunurilor mobile) şi mai ales profesioniştii (ingineri, arhitecţi, şefi de şantier) pentru a trece la evaluarea pagubelor şi punerea în aplicare a metodelor de salvare. Când bunurile mobile sunt numeroase, trebuie cerut de asemenea serviciilor naţionale sau regionale (muzee, biblioteci, arhive etc.) un număr mai mare de specialişti competenţi, echipament şi produsele necesare conservării diverselor categorii de obiecte.

        b. Asistenţa internaţională

        În primele zile, asistenţa internaţională directă se va desfăşura prin activităţi prioritare de salvare a populaţiei şi ajutarea sinistraţilor. Pentru protecţia patrimoniului cultural, asistenţa va veni în primul rând de la organizaţia însărcinată cu acest domeniu: UNESCO (Departamentul patrimoniului cultural) [1] , ICOMOS [2] , ICOM [3] , ICCROM [4] . Aceste organizaţii trimit de la început sau cer ţărilor înscrise un specialist care va face un raport asupra situaţiei locale. Dacă serviciul este în măsură să furnizeze imediat, acesta va trimite bilanţul şi evaluările precise, misiunea sa putând fi scurtă şi eficace [5] . Coordonarea între posibilitatea asistenţei oferite de aceste organizaţii trebuie să fie studiată de serviciu pentru a evita dublurile inutile.

        Este posibil să ceară acestor organizaţii:

        - să trimită experţi şi specialişti pentru lucrări precise (evaluarea pagubelor, măsuri de salvare, conservarea bunurilor mobile, studiul proiectelor de restaurare, relevee fotogrametrice etc);

        - să trimită echipe sau material nedisponibile în ţară în cantităţi suficiente (vehicule, materiale de şantier, eşafoade demontabile, echipament sau produse fotografice, de conservare etc.).

        De fapt, ţinând cont în particular de neglijarea achiziţiilor şi transportul materialelor, asistenţa internaţională va fi mult mai precisă în timpul fazei următoare, adică pentru întărirea definitivă a structurilor, restaurarea monumentelor, conservarea bunurilor mobile etc., care în zona seismică sunt activităţi foarte specializate şi extrem de delicate. Această fază secundă poate fi pregătită în avans, îndeosebi prin asistenţă internaţională, prin trimiterea cu burse pentru formare specializată (genie seismică, conservare a monumentelor şi obiectelor de artă, conservarea picturii murale, fotogrametrie arhitecturală etc.), la întoarcere, aceşti bursieri vor deveni cadre ale serviciului, pentru punerea în aplicare a restaurării patrimoniului cultural al regiunii devastate.[1] UNESCO Departamentul Patrimoniului Cultural

  7, place de Fontenoy

  75700 Paris France   cable: UNESCO PARIS  telex: 204.461+  Paris

[2] ICOMOS (Consiliul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor)

  Hotel Saint-Aignan

  75, rue du Temple

  75003 Paris, France cable: ICOMOS PARIS telex: 240.918 TRACE F ref. 617

[3] ICOM (Consiliul Internaţional al Muzeelor)

  1, rue Miollis

  75732 Paris Cédex 15 Cable: ICOM PARIS telex: c/o Unesco

[4] ICCROM (Centrul internaţional de studii pentru conservarea şi restaurarea bunurilor culturale) 13, via di S. Michele 00153 Roma; Italia  Cable: INTERCONCERTO ROME  Telex: 613.114 ICCROM

[5] Adesea, serviciul trebuie să conducă trimiterea fiecărei organizaţii pe un număr mare de monumente, pe ansamblul zonei sinistrate, ceea  ce implică utilizarea timp de mai multe zile a unui vehicul, şofer şi personal. O cale mai economică va fi luată numai în câteva cazuri reprezentative şi va furniza informaţii corespunzătoare (fotografii, hărţi, planuri de monumente, descrierea pagubelor) pentru întreaga zonă.