Arheologia preventivă din România şi contextul european
de Mircea Victor Angelescu
Cuprins:

           Prefaţă (pdf, 60 Kb)
          1. Contextul european (pdf, 48 Kb)
          2. Convenţia La Valetta (pdf, 102 Kb)
          2.1. Istoricul Convenţiei
          2.2. Elaborarea Convenţiei
          2.3. Semnarea Convenţiei
          2.4. Principiile Convenţiei
          2.5. Concluzii
          3. Alte reglementări şi principii europene conexe (pdf, 150 Kb)
          3.1. Reglementări conexe
          3.2. Conceptul de dezvoltare durabilă
          3.3. Conceptul de conservare integrată
          3.4. Conceptul de societate participativă
          4. Arheologia preventivă în Uniunea Europeană (pdf, 245 Kb)
          Belgia
          Danemarca
          Estonia
          Franţa
          Germania
          Grecia
          Italia
          Letonia
          Marea Britanie
          Olanda
          Portugalia
          Spania
          Suedia
          4.2. Asociaţii europene
          4.2.1. E.A.C.
          4.2.2. E.A.A.
          4.3. Probleme comune ale arheologiei europene
          4.3.1. Regimul proprietăţii descoperirilor
          4.3.2. Clasarea siturilor
          4.3.3. Eliberarea autorizaţiilor de săpătură şi scopurile săpăturii
          4.3.4. Caracterul economic al arheologiei preventive
          4.3.5. Finanţarea arheologiei preventive
          4.3.6. Controlul calităţii profesionale
          4.3.7. Datele arheologice: gestionare, arhivare, diseminare.
          4.3.8. Concluzii
          5. Arheologia preventivă în România (pdf, 341 Kb)
          5.1. Cadrul legal
          5.2. Evoluţie cantitativă
          5.3. Evoluţie calitativă
          5.3.1. Certificarea profesională
          5.3.1.1. Distribuţie geografică (regională):
          5.3.1.2. Apartenenţă instituţională:
          5.3.1.3. Calificare profesională:
          5.3.1.4. Grupe de vârstă:
          5.3.1.5. Distribuţie în funcţie de sex:
          5.3.2. Asigurarea calităţii muncii
          5.3.3. Rapoarte arheologice
          5.3.4. Inventarierea patrimoniului arheologic
          5.3.5. Combaterea traficului ilicit
          5.4 Concluzii
          6. Anexe
          Anexa 1 - Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), La Valetta (1992) (pdf, 176 Kb)
          Anexa 2 - Convenţia europeană asupra infracţiunilor privind bunurile culturale, Delphi (1985) (pdf, 138 Kb)
          Anexa 3 - Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, Granada (1985) (pdf, 130 Kb)
          Anexa 4 - Convenţia UNESCO pentru protecţia patrimoniului cultural şi natural, Paris (1972) (pdf, 142 Kb)
          Anexa 5 - Convenţia UNESCO asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, Paris (1970) (pdf, 132 Kb)
          Anexa 6 - Convenţia europeană a peisajului, Florenţa (2000) (pdf, 113 Kb)
          Anexa 7 - Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, Roma (1995) (pdf, 147 Kb)
          Anexa 8 - Bibliografie (pdf, 122 Kb)