COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
103 Kb Foaia 1, caiet 1, (numerotarea a II-a), a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.94
Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1579

        Evangheliar slavonesc / Din porunca marelui Voevod Batăr Criștov, eu Lorinț diac mi-am dat ostenélă și am tipărit acéstă carte ce se chémă tetraevanghelie,... . – ([Alba Iulia] : [Lorinț] , 1579). – [227]f., 23R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 24
Biblia N.T. Evanghelie (slavonă), 1579 [titlu uniform]
Lorinț, diaconul. tip.

cuvinte cheie: cărți sfinte; Noul Testament

Bulgaria, Sofia: Narodna Biblioteka Kiril i Metodij, (cota 244)
Bulgaria, Sofia: Narodna Biblioteka Kiril i Metodij, (cota 573)

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER