COPERTA
Index cronologic
detinatorii de carte veche româneasca
Resurse internet
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 

Secolul al XVI-lea

Liturghierul lui Macarie (slavonă), 1508
Octoih , 1510
Evangheliar slavonesc . Târgoviște , 1512
Trebnic . [Țara Românească] , 1534-1536
Apostol slavonesc , 1547
Tetraevanghel . Alba-Iulia , 1552
Triod - Penticostar , 1558
Evangheliar . Brașov, 1562
De falsa et vera unius... . Alba Iulia , 1567
Minei , 1567-1569
Octoih , 1574
Octoih , 1574
Octoih , 1575
Psaltire , 1577
Triod al postului . Brașov , 1578
Evangheliar slavonesc , 1579
Tetraevanghel , 1579
Sbornic , 1580
Evangheliar slavonesc , 1582
Tetraevanghel , 1583 (?)
Fronius, Matthias . Statuta ... Brașov , 1583

Secolul al XVII-lea

Christliche Gebethlein... . Brașov , 1625
Învățături . Kiev , 1628
Liturghier . Kiev , 1629
Molitvenic slavonesc . Câmpulung , 1635
Slujebnic . Lvov , 1637
Psaltire , 1638-1641
Decret sinodal contra calvinilor , 1642
Antologhion slavonesc , 1643
Carte româneasca de învățătură , 1643
Evangheliar . Lemberg , 1644
Imitatio Christi , 1647
Antologhion, 1648
Noul Testament . Alba Iulia , 1648
Triod Penticostar , 1649
Îndreptarea legii , 1652
Poesis Lyrica . Viena , 1655
Origines et occasus Trannsylvanorum . Lyon , 1667
Catechismul creștinesc . Roma , 1677
Defensio . Sibiu , 1679
Întâmpinare împotriva primatului Papei . Iași , 1682
Dosoftei . Viața sfinților , 1682-1686
Apostol . București , 1683
Simeon . Dialog în contra Eresiilor , 1683
Stavrinos . Historia ton kata Ugrovlahian , 1683
Evanghelie, 1684
Slujba sfinților martiri Sergiu și Bachu , 1685
Theses theologicae . Sibiu , 1687
Biblia . București , 1688
Molitvenic , 1689
Întâmpinarea la principiile catolice . București, 1690
Manual în contra schismei papistașilor , 1690
Milescu, Nicolae . Egheiridion , 1690
Vasile Macedoneanul . Capitole îndemnătoare , 1691
Slujbele... , 1691
Evanghelie greco-română , 1693
Manual contra lui Ioan Karyofilles . Iași , 1694
Psaltire . București , 1694
Volumul Împăcării , 1694
Origines Nationum . Cibinium , 1696
Antologhion , 1697
Evanghelie , 1697
Karyophyllês, Ioannes . Egheiridion , Snagov , 1697
Liturghier . Iași, 1697
Panegyrikos , 1697
Cantemir, Dimitrie . Divanul , Iași , 1698
Minei , 1698
Tomul dragostei asupra Latinilor . Iași , 1698
Carte sau lumina , 1699
Mărturisirea credinței ortodoxe . Snagov , 1699
Octoih , 1700
Psalterion , 1700
Minei slavonesc , [secolul al XVII-lea]
Triod
Evanghelie
Evanghelie , [secolul al XVII-lea]
Fond de cărți vechi românești