COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
196 Kb Foaia de titlu a exemplarului deținut de Biblioteca Academiei, București, inv.229
Penticostarion (slavonă), 1649

* Citat în: Bodogae, Teodor. -- Ajutoarele românești la Mănăstirile din Sfântul munte Athos. – Sibiu, 1940. – p. 155
* Citat în: Bogdan, Damian P. -- Despre daniile românești la Athos. – București, 1941. – p. 40-41.
* Citat în: Turdeanu -- Din vechile schimburi. – p. 170.
* Citat în: Turdeanu -- Legăturile românești. – p. 89.
* Citat în: Hilandarec, Sava -- Rukopisy a starotisky Chilandarskê. – În: „Vestnik Královska Ceské Spolesnosti Nauk“, 1896. – I, p. 90
* Citat în: Leonid, arhimandrit -- Slovenosrpska kniznica na sv. Gori Atonskoi u Manastiru Hilandaru i sv. Paulu. – În: „Glasnik Srpskog. Ucenog Drustva“, 16, 1877, fasc. 44, p. 237.


SURSĂ:

Cândea, Virgil -- Mărturii românești peste hotare : Mică enciclopedie de creații românești și izvoare despre români în colecții din străinătate. – București : Editura Enciclopedică, 1991, vol. I : Albania-Grecia, p. 484, Grecia, poz. 1167

DEȚINĂTOR:

Monê Hilandariou [Mănăstirea Hilandar] (Grecia, Athos [Muntele])

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER