COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
Octoih (slavonă), 1574

        Octoih slavonesc. partea I / Din porunca Domnului Io Alexandru voevod, eu păcătosul diacon Coresi am tipărit acéstă carte cu opt ucenici... . – ([Brașov] : [Coresi], 1574). – [216]f., 30R.

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 17
* Citat în: Hilandarec, Sava -- Rukopisy a starotisky Chilandarskê. – În: Vestnik Královska Ceské Spolesnosti Nauk, 1896. – I, p. 86
* Citat în: Bogdan, Damian P. -- Despre daniile românești la Athos. – București, 1941. – p. 40.
* Citat în: Medakovi, op. cit. – În: Bogdanovi. Katalog, p.283, nr.38.
Octoih (slavonă), 1574 [titlu uniform]
Octoih slavonesc, partea I (glas 1-5) [titlu în Bibliografia românească veche]
Alexandru, voievod. patron.
Coresi, diaconul. tip.

cuvinte cheie: cultul ortodox; cărți bisericești

NOTE DE EXEMPLAR:
. – [408]f. cu fila 408 manuscrisă ; (28 x 18,3 cm)
* Legătură piele, sec XVI
* Însemnare: la mănăstirea Hilandar din 1644, f.408 v.
SURSĂ:
Cândea, Virgil -- Mărturii românești peste hotare : Mică enciclopedie de creații românești și izvoare despre români în colecții din străinătate. – București : Editura Enciclopedică, 1991, vol. I : p. 483, Grecia poz. 1158.
DEȚINĂTOR:
Monê Hilandariou [Mănăstirea Hilandar] (Grecia, Athos [Muntele])
coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER