COPERTA
Carte veche
Marturii românesti peste hotare
carte veche
 
 
167 Kb Foaia 1, deținută de Biblioteca Academiei, București, inv.72
Octoih (slavonă), 1575

        Octoih slavonesc. partea II / [tipărit de] diaconul Coresi. – ([S.l.] : [Coresi], 1575). – [198]f., 30R. (21 x 13 cm.)

* Citat în: Bianu, Ioan; Hodoș, Nerva; Simonescu, Dan -- Bibliografia românească veche : 1508-1830. – 4 vol. . – București, 1903-1944, vol.I. 18
Octoih (slavonă), 1575 [titlu uniform]
Octoih slavonesc, partea II (glas 5-8) [titlu în Bibliografia românească veche]
Coresi, diaconul. tip.

cuvinte cheie: cultul ortodox; cărți bisericești

Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou
Grecia, Athos (Muntele): Monê Hilandariou

coordonare științifică: Mariana IOVA
bibliograf: Mariana IOVA
webdesign: Victor TOADER