CIMEC a fost fondat în martie 1978 ca centru de informatică culturală (Centrul de Calcul al CCS))pentru realizarea şi gestionarea bazelor de date ale patrimoniului cultural din România.

Principala misiune a CIMEC a fost de a cerceta, dezvolta şi aplica tehnologiile informatice şi de comunicare în domeniul patrimoniului cultural, pentru cunoaşterea, protejarea şi punerea lui în valoare.

cIMeC (fost Institutul de Memorie Culturală) funcţionează de la 1 iulie 2011 în cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului (INP), instituţie publică în subordinea Ministerului Culturii şi Identității Naționale, ca Direcția Patrimoniu Digital.