Portalul Brâncuși

brancusi pe web

mitul brancusi

brancusi in romania

bibliografie

Mitul Brâncuși


Brâncuși recomandase celor care veneau să-l viziteze în atelierul său din Impasse Rosin să nu scrie despre el decât după moartea sa. Recomadarea sa nu a fost respectată,astfel încât, încă din timpul vieții sale, au fost scrise și reluate, în multiple versiuni, detaliile picante ale extravagantei sale existențe. Astfel, faptul că s-a născut într-o familie de țărani din Hobița, sau amănunte a căror veridicitate e încă incertă (că a învățat singur să scrie,că a fost păstor, că a lucrat ca băiat de prăvalie și a sculptat o vioară din lemnul în care se ambalau coloniale,că ar fi făcut pe jos drumul până la Paris), au devenit semnificative pentru creația sa.

Încercând să-i justifice genialitatea, recurgând la atât de eficacele procedeu stilistic al antitezei, biografiile brâncușiene, fie ele romanțate, sau cu pretenție de obiectivitate, mizează pe efectul de  contrast dintre simplitatea condiției sale și complexitatea suportului ideatic al creației artistului.

Proximitatea intelectuală cu nu mai puțin iluștrii săi prieteni - Duchamp, Leger, Matisse, Modigliani, Picabia-, nu  poate fi invocată drept cauză, sau suport al caracterului de excepție care definește creația lui Brâncuși. Fie și pentru simplul fapt că esențializarea formelor, sublimarea datelor caracteristice și maxima finisare sunt trasături definitorii atât pentru lucrări datând din perioada sa de tinerețe (1907-Rugăciune, 1909-Muza adormită), cât și pentru cele care dau seama de maxima sa maturitate artistică (1932-1940 Pasărea în spațiu, 1933- Mademoiselle Pogany III).

Mitul Brâncuși se propagă , imaginea sa cu brațele încrucișate din propriul său atelier face înconjurul lumii, i se dedică fundații, iar fotografiile pe care le-a făcut el însuși lucrărilor sale sunt disputate la licitațiile internaționale la fel de intens ca și lucrările însele. Despre Brâncuși se scriu lucrări și studii serioase, se predă în toate marile universități de artă din lume, dar cu cât se știu mai multe lucruri, cu atât mai mult esența creației sale scapă, se refuză hermeneuticii exhaustive. Și, dacă e adevărat că nu marile acumulări fac un om genial, ci abilitatea de a lega între ele idei, lucruri, concepte din sfere care niciodată altfel nu s-ar fi intersectat, acest gen proxim îl poate circumscrie și pe Brâncuși.

 Mădălina Gheorghe