Instrucțiuni de completare a fișei analitice de evidența pentru bunuri culturale mobile – carte și manuscris - 1985

 

Volumul de față reprezintă ediția a Il-a a Instrucțiunilor de oompletare a Fișei analitice de evidență pentru bunuri mobile - carte, apărute în 1982, și elaborate în cadrul Bibliotecii Centrale de Stat în oolaborare cu Centrul Electronic de Calcul al Consiliului Culturii și Educației Sooialiste

CUPRINS

volumul integral (pdf)

1. Cuvînt înainte
2. Notă asupra ediţiei
3. Partea I : Instrucţiuni de completare a Fişei analitice de evidenţă pentru bunuri mobile: carte şi manuscris
3.l Prezentarea generală a Fişei analitice de evidenţă
3.2 Ordonarea cîmpurilor
3.2 Eticheta
3.4 Descrierea cîmpurilor
3.5 Vedeta
3.6 Descrierea manuscriselor
4. Partea a II-a : Glosar de termeni
4.1 Termeni în limba română
1.1 Termeni în limbi străine
5. Partea a III-a : Clasificarea zecimală universală. Tabelă prescurtată
6. Partea a IV-a Exemple de fişe analitice de evidenţă pe tipuri de descriere
6.1 Carte românească
6.2 Carte străină
6.3 Manuscris
7. Partea a V-a Materiale auxiliare
7.1 Elementele necesare determinării formatului cărţii
7.2 Părţile cărţii
7.3 Date sumare privind legătura de carte
7.4 Tipuri de legături
7.5 Notaţia muzicală bizantină