Apariţii editoriale sub egida Societăţii

Aceste lucrări au fost concepute ca redactare coperţi format şi hârtie de Ion Donoiu, Roxana şi Gabriel Zăvoianu iar tehnoredactarea computerizată de Roxana şi Gabriel Zăvoianu.

Un studiu geografic  al comunei Domneşti - Argeş

Album de fotografii ce ilustrează portul popular şi fizionomii ale oamenilor din comuna Domneşti.

Revista editată cu ocazia împlinirii a 480 ani  de la atestarea comunei.

Urmăreşte evoluţia chipului uman pe monede, timp de aproape două milenii.

O colecţie a unor poezii - dedicaţii nepublicate de către poet.

NISTOR I. NISTOR,  Comuna Domneşti STUDIU GEOGRAFIC

I. Donoiu, Aventura chipului uman pe monede

Domneşti 480

Chipuri şi costume din Domneşti-Argeş

N. Stănescu, Gh. Tomozei, UN SENTIMENT AL ISTORIEI - Ediţie ingrijită de Ion Donoiu

detalii ….

detalii ….