ATHENA - Access to Cultural Heritage Network across Europe

Acces la reţele de patrimoniu cultural din Europa

Proiectul european ATHENA este o Reţea de Bune Practici [Network of Best Practice] în cadrul programului eContentplus, iniţiat de reţeaua MINERVA.

În acest proiect sunt implicate 20 de State Membre + 3 observatori extraeuropeni, peste 100 de muzee şi alte instituţii culturale, ca parteneri direcţi sau asociaţi, în 20 de limbi europene. Este coordonat de către Ministerul italian al Patrimoniului Cultural.

ATHENA are ca obiective:

  • să întărească, să sprijine şi să încurajeze participarea muzeelor şi a altor instituţii din sectorul patrimoniului cultural care nu sunt încă implicate serios în Europeana;
  • să producă un set de instrumente scalabile, de recomandări şi ghiduri care să se concentreze pe multilingvism şi semantică, pe metadate şi tezaure, pe structuri de date şi probleme de drepturi de autor, pentru a fi utilizate de muzee în activităţile interne de digitizare şi pentru a facilita integrarea conţinutului lor digital în Europeana;
  • să identifice conţinutul digital existent în muzeele europene;
  • să contribuie la integrarea diferitelor sectoare ale patrimoniului, în cooperare cu alte proiecte ce se focalizează mai direct asupra bibliotecilor şi arhivelor, cu obiectivul final de a integra toate aceste diferite contribuţii în Europeana;
  • să dezvolte o infrastructură tehnică care să faciliteze interoperabilitatea semantică cu Europeana.
  • Scopul proiectului ATHENA este de a strânge laolaltă părţi interesate şi deţinători de conţinut din întreaga Europă, să evalueze şi să integreze standarde şi instrumente pentru a facilita includerea de conţinut digital nou în Europeana. În felul acesta să transmită utilizatorului experienţa originală şi multifaţetată a întregului patrimoniu cultural european.

    ATHENA va lucra în strânsă cooperare cu proiecte existente (Europeana: reţeaua bibliotecii digitale europene şi MICHAEL, ambele prezente în ATHENA) şi va dezvolta activităţi intense de concentrare cu alte proiecte relevante.