CARARE

- Conectarea ARheologiei și ARhitecturii în Europeana


(Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana)

http://www.carare.eu

Despre proiect:

 • CARARE este o Rețea de Bună Practică pentru domeniul patrimoniului arheologic și arhitectural, conform obiectivului 2.2 al Programului de Suport pentru Politici al ICT, sub patronajul Comisiei Europene de Programe Inovative și Competitivitate.
 • CARARE agregă conținut și dezvoltă servicii pentru a îmbunătăți interoperabilitatea de conținut digital cu EUROPEANA pentru patrimoniul arheologic și arhitectural european, care include monumente arheologice unicat, clădiri arhitectonice importante, centre istorice de orașe și zone industriale vechi. Conținutul digital referitor la aceste situri aduce o contribuție importantă la îmbogățirea conținutului și serviciilor oferite de EUROPEANA, sporind valoarea turismului cultural din Europa și, de asemenea, oferă oportunități de creare a noi servicii publice și comerciale în scopuri turistice, educaționale și de cercetare.
 • Rețeaua CARARE este în mod special concentrată spre un conținut media bogat al siturilor de patrimoniu, inclusiv imagini 3D, realitate virtuală și informații geografice. Se folosesc mediul de dezvoltare și instrumentele de testare create de EUROPEANA pentru a experimenta, testa și evalua mijloacele de a utiliza aceste informații într-un mediu de colectare de date la scară mare. CARARE va face recomandări către EUROPEANA cu privire la cum să abordeze conținutul 3D, informațiile geografice și acoperirea temporală, de la epocile istorice timpurii și preistorice.
 • CARARE va investiga aspectele economice și organizaționale de sustenabilitate a serviciilor agregate propuse în contextul dezvoltării paralele regionale, naționale și agregatorii din domeniu și dezvoltarea pe termen lung a Infrastructurii de Cercetare Digitale pentru Arte și Domenii Umaniste (DARIAH).
 • Conținutul digital care este disponibil prin CARARE include, în special:

 • Realitate virtuală și 3D
 • Imagini (fotografii, diapozitive, desene, vederi, afișe etc.)
 • Texte (rapoarte, planuri administrative, înregistrări de monumente, arhive etc.)
 • Informații geografice (hărți, planuri etc.)

  Conținutul propriu-zis este accesibil și recuperabil la nivelul fiecărui obiect.

  Consorțiul include o gamă largă de organizații implicate în colectarea, agregarea si refolosirea conținutului arheologic/arhitectural digital incluzând: agenții naționale de patrimoniu, organizații non-guvernamentale implicate în protejarea patrimoniului, institute de cercetare, arhive digitale, muzee de arheologie și întreprinderi mici şi mijlocii din mai multe state europene.

  Simpozionul național cu tema: "Patrimoniul cultural digital și Europeana", 4 dec. 2012

  CARARE Workshop (Bucharest, December 4, 2012) (pdf)