star10.jpg (10643 bytes)

 

P E R S O N A L I T Ă Ț I

A U T O R I   (1.723)
R E G I Z O R I  (1.196)
S C E N O G R A F I  (1.205)
A C T O R I  (8.510)

home | informații generale | repere istorice | premiere | personalități | teatre |  contactați-ne !

cIMeC - Institutul de Memorie Culturală București