12. LECTURI RECOMANDATE

Anderson, M D, Book Indexing (Indicele de cuvinte), CUP, 1971; ediție revizuită, 1985

Collison, Robert L, Indexes and Indexing (Indicele de cuvinte și indexarea). Benn, a 4-a ediție, revizuită, 1972

Knight, G Norman, Indexing, The Art of (Arta de a elabora un indice de cuvinte). Allen & Unwin, 1979

Mulvany, Nancy C, Indexing Books (Indexarea cărților). University of Chicago Press, 1994

Wellisch, Hans H., Indexing from A to Z (Indexarea de la A la Z). Wilson, 1991


Lucrare deosebit de instructivă pentru indexarea operelor științifice :

Hunnisett, R F, Indexing for Editors (Indexarea pentru editori). British Records Association, 1972


În cazul în care doriți să consultați lucrări conținând recomandări aprobate oficial, mai jos dăm câteva titluri de referință publicate în Marea Britanie:

BS 3700: 1988 British Standard recommendations for preparing indexes to books, periodicals and other documents (Recomandări stas în marea Britanie pentru indexarea cărților, periodicelor și a altor documente

BS 1749: 1985 British Standard recommendation for alphabetical arrangement and the filing order of numbers and symbols (Recomandări stas în Marea Britanie pentru aranjarea în ordine alfabetică și stabilirea ordinii numerelor și a simbolurilor)

Bs 6529: 1984 British Standard recommendations for examining documents, determining their subjects and selecting indexing terms (Recomandări stas pentru examinarea documentelor, prin stabilirea subiectelor lor și alegerea termenilor pentru indice).