11. APENDICE

INDEXAREA CORECTA ȘI CEA DEFECTUOASA - două exemple

Exemplele de mai jos reprezentând câte un indice la o "Istorie a literaturii engleze" imaginară ilustrează caracteristicile unui indice corect și, respectiv, ale unuia defectuos. Observațiile atrag atenția asupra unora din principalele slăbiciuni ale indicelui A, pe care indicele B încearcă să le evite și să le corecteze.

Observații: stângăcii ale indicelui A care sunt eliminate în varianta B:

 1. Folosirea lui f și ff în loc de precizarea descriptorilor.
 2. Descriptori inexacți sau necorespunzători (de exemplu, Bloomsbury; Rugby; Saki; Stella).
 3. Omiterea prenumelor sau a inițialelor atunci când acestea nu apar în text (de exemplu, Erasmus; Luther; Shakespeare).
 4. Neinversarea prenumelor sau titlurilor (de exemplu, Peter Abelard; Venerable Bede) sau a articolelor (The Westminster Review).
 5. Inversările necorespunzătoare sau nefolositoare (George, David Loyd; Lighthouse, To the; Roses, Wars of).
 6. Articole duble incompatibile, în care trimiterile la pagină nu corespund (de exemplu, Second World War/World War II - cel de-al doilea război mondial) sau se împart între doi descriptori sinonimi (de exemplu, Authorizes Version/King James Version - versiune autorizată/versiunea regelui James).
 7. Nefolosirea sub-descriptorilor sau a referirilor la alte pasaje care să întrerupă șirul de trimiteri la pagină (de exemplu, Latin - latină; poetry - poezie; Shakespeare).
 8. Lipsa referirilor la alte pasaje din carte (de exemplu, Howard, Henry, Reforma).
 9. Folosirea unei referiri la alt pasaj din carte acolo unde un articol dublu necesită același spațiu și este mai semnificativ (de exemplu, Great War - marele război).
 10. Absența articolelor care exprimă concepte (de exemplu, asonanță; fin du siecle; romantism; utopie).
 11. Lipsa unui indice al figurilor.

A. INDICE DEFECTUOS

Arnold, Matthew 387f, 413

Authorized Version 182, 196

Bloomsbury 398ff

Cranmer, Thomas 287f

drama 11f, 43, 158ff, 205ff, 234, 401ff, 462f

Erasmus 274

Fleet Street 279f

George, David Lloyd 416

Gothic 27, 345, 346, 374

Great War vezi World War I

Greek 54, 169f, 402, 443

King James Version 147

Latin 25ff, 35, 98, 187, 204f, 234, 286

Lighthouse, To the 218, 438

London 28f, 114ff, 245ff, 279f, 382, 411ff

Luther 346, 419ff

Meredith, George 423

More, Sir Thomas 125, 221

Ovid 68f, 155, 182, 217ff, 243, 334

Peter Abelard 325

poetry 7, 27ff, 45, 76ff, 132ff, 187, 205ff, 246ff, 314ff, 334ff, 402ff, 462ff

Reformation 346ff

Roses, Wars of 288

Rugby 387

Saki 408f

Second World War 453f, 466ff

Shakespeare 17f, 168ff, 185, 237f, 351, 378

Stella 337

Surrey, Conte de 214, 237f

The Westminster Review 421

Traherne, Thomas 287f

Venerable Bede 27

Virgil 277

World War I 428, 453

World War II 366, 381, 410, 435


B. INDICE CORECT

Referirile la figurile alb-negru se scriu cu caractere italice. Referirile la planșele colorate numerotate se boldesc.

Abelard, Peter 325

Arnold, Matthew 387-8, 413

asonance 17, 64-5, 443

Authorized Version 147, 182, 196

ballads 27-9

Bode, the Venerable 27

Bloomsbury group 398-400 vezy și Woolf, Virginia

Cranmer, Thomas, arhiepiscop de Canterbury, 287-8, 290

drama 11-12, 43, 158-60, 234-5, 401-15

vezi și verse drama

Erasmus, Desiderius, influență în Anglia 274-5

fin de siecle 387-9

Gothic 27, 345-7

arhitectură 346, 347

romane 374-8, 375

'Great War' 428, 453

Greek language (limba greacă)

modernă 443

veche 54, 169-70, 402

Howard, Henry vezi Surrey, Henry Howard, Conte de

Johnson, Esther ('Stella') 337

King James Version 147, 182, 196

Latin language (limba latină) 25-6, 187

literatură 27, 35-6, 204-7 vezi și Ovid; Virgil

traduceri din 98-9, 234, 286

vezi și Roma

literary criticism (critică literară) 4-5, 94-6, 347-9

Loyd George, David 416

London 28-9, 114-19

Belgravia 245-8

Fleet Street 279-80

Hampstead 382, 411-13

vezi și Bloomsbury group

Luther, Martin 346-7, 419-21

lyric poetry 144, 187, 334-9, 402-6

Meredith, George 423

More, Sir Thomas, Utopia 125, 221

Munro, H. H. ('Saki') 408-9

narrative poetry 76-8, 243-9

Ovid 68-9, 155, 217-19

Art of Love (Arta de a iubi) 243

Metamorphoses (Metamorfoze) 182, 334

poetry (poezie) 7-8, 45, 132-5, 178, 246-52, 314-19

vezi și ballads (balade); lyric poetry (poezie lirică); narrative poetry (poeme epice)

Reformation, Protestant (Reforma religioasă) 346-8

vezi și Cranmer; Erasmus; Luther

Romanticism (romantism) 25,387-98, 451-5, 543

Roma 19-20, 274, 381

Rugby (școala de) 387, 388

Saki (H. H. Munro) 408-9

Second World War vezi World War II

'sensibility' 315-16, 341

Shakespeare, William 18, 168-79, 232-3, 351

sonete 185, 237-9

în variantă modernă 378, 23

'Stella' (Esther Johnson) 337

Surrey, henry Howard, Conte de 214, 237-8

teatru vezi creație dramatică

Traherne, Thomas 287-8

utopia 125, 221-2, 289, 347, 441

Virgil, Eclogues 277

Wars of the Roses (Războiul celor două roze) 288

Westminster Review, The 421

Woolf, Virginia 184, 399, 435, 436-8

Common Reader, The 304, 359, 437

Mrs Dalloway 436

To the Lighthouse 218, 438

World War I 428, 453

World War II 366, 381, 410, 435, 453-4, 466-9