În cronica localității se înscriu la loc de cinste jertfele date în războiul de reîntregire a neamului (satul a fost în mare parte distrus în timpul primului război mondial), precum și contribuția locuitorilor săi la Marea Unire: "Hotărârea noastră" din 14/27 noiembrie 1918 este semnată în această idee însuflețitoare de 300 de locuitori din Dobârlău. În amintirea eroilor satului, la 15 august 1995, în prezența participanților la sărbătorirea bicentenarului bisericii cu hramul "ADORMIREA MAICII DOMNULUI", a fost sfințit un monument comemorativ.
        
Alcătuit din case cu o arhitectură populară specifică "subzonei Buzaelor" în ceea ce privește sistemul de construcții (cununi de bârne orizontale), satul Dobârlău conservă un valoros mobilier țărănesc, țesături și alesături populare, broderii și împletituri originale care se înscriu, ca și portul popular al locuitorilor, tradițiile și obiceiurile, cântecele și dansurile acestora, în patrimoniul zonei folclorice de interferență dintre Țara Bârsei și Țara Buzaelor.
        
Conform tradiției orale locale și a Pomelnicului, ctitorilor aflat la Proscomidiar, Bucur Peteu - mocan cu dare de mână din Săcele-Brașov, ridică pe cheltuiala sa sfântul lăcaș din Dobârlău cu hramul ADORMIREA MAICII DOMNULUI. Se păstrează în altarul bisericii Ușile Împărătești pe care pictorul anonim a înscris cu litere chirilice "Aceste uși au plătit Gheorghe a lu Paraschiva, 1795", inscripție ce atestă existența la acel an a acestei zidiri, începută și terminată - probabil - înainte de această dată. Aceeași dată (1795) este înscrisă și pe icoanele Sfântului Gheorghe și Sfântului Haralambie, pictate pe lemn, aflate în patrimoniul parohiei Dobârlău și păstrate în custodie la Muzeul spiritualității românești din Sfântu Gheorghe, fapt ce ne îndreptățește a consemna cu certitudine existența bicentenară a acestui monument istoric religios.


Pagina 1, 2, 3, 4,Cronica