Vitregiile timpului au împrăștiat arhiva parohiei, documentele care se păstrează datând începând doar cu anul 1880. Protocoalele și matricolele bisericești, circularele, cataloagele și matricolele școlii confesionale, protocolul bunei învoiri etc. se constituie însă într-un important izvor de informații cu privire la viața de obștii sătești de la începutul secolului al XIX-lea. Arhiva bisericii și biblioteca parohiei conservă o serie de valori bibliofile tipărite la mijlocul secolului trecut la Sibiu, dar și la București: Evanghelie (Sibiu - 1859), Apostol (Sibiu - 1852), Triod (Sibiu - 1860), Cântări bisericești (Sibiu - 1890), Ohtoih (Sibiu - 1895), Minee (București - 1893) ș. a.
O serie dintre obiectele de cult - icoane pictate pe lemn și sticlă la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, fragmente de iconostas și din Ușile Împărătești, sunt păstrate în altarul bisericii sau se află în custodie la Muzeul spiritualității românești de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe: o Icoana Mântuitorului, încadrată de cei 12 apostoli de pe iconostas; o Buna Vestire, Proorocul David și Proorocul Solomon de pe Ușile Împărătești; o Icoana Sfântului Mucenic Gheorghe (1795) și cea a Sfântului Haralambie (1846), pictate în ulei pe lemn; o Sfinții Trei Ierarhi, Sfânta Paraschiva, Punerea în mormânt ș.a. pictate în ulei pe sticlă în tradiția școlilor iconografice din Șcheii Brașovului, Nicula, Făgăraș. Dintre cele două clopote aflate în turnul bisericii, cel mic are înscris cu litere chirilice numele donatorului și anul donației: "Părintele Eremia Verzea, 1830".


Pagina 1,2,3, 4, Cronica