Construită în formă de navă, din cărămidă și acoperită cu țiglă în solzi, biserica are o lungime de 18 m și o lățime de 8 m. Singurul turn, ornamentat cu capiteluri în formă de coarne de berbec (probabil, amintitoare de ocupația ctitorului, dar și a credincioșilor din parohie), este încins cu un brâu înalt de 20 de metri. În exterior biserica este decorată cu 18 pilaștri. Interiorul bisericii este compartimentat în tindă, pronaos, naos și altar, cu bolta construită în semicerc, sprijinită pe trei arcuri din beton întărite cu bare metalice transversale. Podul corului este o construcție mai recentă, sprijinită pe doi stălpi rotunzi, la mijloc și de alți doi, în formă de semicerc, la margini.
Nu s-au păstrat date cu privire la perioada în care biserica a început să fie pictată - stilul și tehnica în care au fost zugrăvite cele două icoane amplasate de-a dreapta și de-a stânga picturii, aceasta datând din perioada imediat următoare definitivării construcției. Actuala pictură interioară (biserica nu este pictată în exterior) datează din anul 1965, fiind executată în tehnica "tempera grasa" de pictorul bucureștean Veniamin Precup, exclusiv pe cheltuiala enoriașilor din parohie. Odată cu repictarea pereților interiori ai bisericii s-a pictat și iconostasul , în ulei pe lemn, fiind înlocuite astfel vechile icoane deteriorate și atacate de carii (acestea sunt păstrate în altarul bisericii sau la Muzeul spiritualității românești din Sfântu Gheorghe).

         

Pagina 1,2,3, 4,Cronica