Arheologie

(Parterul muzeului)


Printre cele mai importante piese din epoca neolitică, notăm un important tezaur de obiecte, din cultura Cucuteni A, descoperit la Brad, expus în prima vitrină. Importantul tezaur este compus, din peste 480 piese, din cupru, aur şi os şi constituie cel mai mare, ca număr de piese, din aria culturilor neo-eneolitice din ţara noastră şi printre puţinele din sud-estul Europei

. Printre piese remarcăm cele două brăţări de aramă, identice ca formă, cu corpul rombic în secţiune, cu capetele suprapuse, toporul „cu braţele în cruce" dar cu o formă deosebită, de asemenea unicat, confecţionat prin turnare; un colier din canini de cerb, compus din peste 220 piese, fiind cel mai mare colier de acest fel din sud-estul Europei, două discuri de aur, convexe, decorate cu un şir de perle „au repousse", reprezentând cele mai vechi obiecte din aur din cultura Cucuteni şi alte numeroase piese, printre care, verigi, discuri şi mărgele de aramă.

Valoarea deosebită a acestui tezaur constă în faptul că multe din piesele componente, reprezintă adevărate noutăţi, unicate sau rarităţi pentru o întinsă zonă din Europa epocii eneolitice.


[Introducere] [Expoziţia de bază] [Asezarea de la Brad] [Istoria Romanului]