Istoria Romanului

(Etajul muzeului)


Prima sală de la etaj este destinată prezentării începuturilor oraşului Roman, prin expunerea unor materiale descoperite la cele două cetăţi - cetatea de lemn şi pământ - şi Cetatea Nouă a Romanului - cea de piatră.

Primele 6 vitrine ale acestei săli adăpostesc numeroase urme materiale descoperite la această cetate, din care se remarcă o frumoasă ceramică cenuşie, lucrată la roată şi decorată, prin ştampilare, cu motive de semne gotice, fiind atribuită unei populaţii săseşti sau unei garnizoane ce apăra cetatea, de origine săsească. De remarcat este faptul că oraşul Roman deţine cea mai bogată gamă de asemenea piese, din toată ţara şi chiar dintr-o mare zonă a Europei. În expoziţie este prezentat cel mai frumos exemplar din această categorie, fiind vorba de o cană, destul de mare, cu gura trilobată şi decorată cu motive deja amintite.

Ceea ce este interesant şi singular totodată, este faptul că cercetările efectuate în împrejurimile Romanului au dus la descoperirea a numeroase vase de acest tip, este adevărat că decorul diferă, dar destul de puţin, forma este însă identică, unele chiar în cuptoare de ars ceramică, ceea ce demonstrează că erau confecţionate în zonă. Cele mai multe au fost descoperite la Traian, Brad şi Tămăşeni. Unele exemplare sunt şi din pastă roşie - cărămizie.

Tot din sec. XIV şi începutul celui următor sunt prezentate în expoziţie şi alte frumoase materiale descoperite în Roman şi diferite împrejurimi, dintre care se remarcă un frumos cercel de argint , de influenţă bizantină, descoperit la Săbăoani, unicat în cultura medievală a Moldovei, ceramică, obiecte de podoabă, unelte şi teracotă, care demonstrează un nivel destul de ridicat al populaţiei din această zonă, dacă ne gândim că aceste sobe erau făcute în locuinţe de tip bordei, în aşezări rurale.

O prezentare generoasă a documentelor care vorbesc de participarea romascanilor la cele mai importante evenimente ale sfârşitului de secol al XIX-lea printre care, realizarea Unirii din 1859 , la care Romanul, prin Comitetul Unionist dar şi prin prezenţa unor personalităţi care susţineau actul Unirii, şi-a adus o mare contribuţie. Sunt marcate, printre altele, câteva embleme ale acestei lupte, cum ar fi, Stejarul Unirii, Piaţa Unirii, unde s-a dansat hora la 1859, cele câteva personalităţi legate de această luptă din Roman - V. Alecsandri, M. Kogălniceanu, Ion ªtefănescu-Românu, Alecu Russo, Ion Vasile Levărdă, Costin Brăiescu, Dimitrie Matcas, Ion Ionescu de la Brad etc.

.Cele câteva obiecte originale legate de activitatea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, ca de pildă, un scaun cu emblema familiei, unităţi de măsură din acea vreme, diverse alte obiecte, vin să întregească imaginea despre lupta pentru Unire.


[Expozitia de baza] [Arheologie] [Asezarea de la Brad] [Introducere]