7. SUB-DESCRIPTORI

Una din greșelile găsite frecvent într-un indice este un șir lung de trimiteri la pagină care semnalează faptul că un anumit subiect este des menționat în text. Acestea ar putea fi un obstacol serios pentru cititori, care au nevoie de îndrumări mai precise. Dacă indicele dumneavoastră are menirea de a le satisface cerințele, astfel de înșiruiri trebuie evitate cu orice preț. (Ca o regulă generală, nu puneți mai mult de șase trimiteri la pagină sub un descriptor). Metoda obișnuită este să se scrie cât mai multe trimiteri la pagină sub cât mai mulți sub-descriptori corespunzători. Aceasta se poate face spre sfârșitul procesului de indexare, când apare această necesitate; dar e mai bine să se stabilească sub-descritorii de la început și să se șteargă mai târziu dacă se dovedesc nefolositori.

O dată în plus, indexarea specificului cărții este factorul decisiv. O carte care se ocupă cel mai mult de economie sau de guvern, va avea probabil destule trimiteri la 'impozite', iar acestea s-ar putea să fie indexate laolaltă sub un termen general. Dar dacă impozitele sunt subiectul principal al cărții și deci, ocupă un spațiu mare din lucrare, atunci vor exista înregistrări specifice sub 'impozit pe articole indigene', 'impozit pe venit', 'TVA', și așa mai departe.

In mod similar, o carte despre teatrul elizabetan va face inevitabil referire în mod frecvent la Shakespeare. Multe din trimiterile la pagină se pot grupa sub titlurile pieselor sale, cu câteva trimiteri de ordin general sub descriptorul principal, astfel:

Shakespeare, William 12, 17-18, 55-62, 108
All's Well that Ends Well 73, 94
Antony and Cleopatra 46
As You Like It 32, 94-5

Pe de altă parte, în cazul în care cartea ar fi despre Shakespeare însuși și mai puțin despre teatrul elizabetan în general, atunci titlurile pieselor (și ale poeziilor) ar deveni descriptori principali și astfel s-ar găsi inserate peste tot în indice. Atunci tot ce se află sub 'Shakespeare, William' ar cuprinde numai date biografice sub descriptori ca 'naștere', 'moarte', căsătorie'; sau (în funcție de specificul cărții) aspecte legate de arta sa (de ex., 'caracterizare', 'stil poetic'', simț dramatic').

Sub-descriptorii se dispun de obicei în ordine alfabetică, dar fără a lua în considerare conjuncțiile și prepozițiile; mai precis, se dispun după primul cuvânt încărcat de semnificație:

politica 143, 194-6
spațiilor de parcare 187
și sistemul judiciar 154
pe timp de război 229-31

Aveți în vedere că actualmente e o practică curentă, în special într-un indice științific sau tehnic, să se omită prepozițiile:

Anglia
climă 9-15
guvern 34, 52-8
literatură 44-56, 127
populație 4, 11, 72

Dar trebuie avut grijă să se evite orice ambiguități care ar putea rezulta de aici.

Una din alternative este dispunerea sub-descriptorilor în ordine cronologică ('naștere', școli absolvite', căsătorie', 'divorț', 'pensionare', 'deces'). Aceasta poate, oricum, să vă pună în fața problemei localizării unor sub-descriptori mai puțin corelați de date exacte ('vizite în SUA', sănătate').

Niciodată nu aranjați sub-descriptorii în ordinea numerotării paginilor: acesta e aranjamentul care îi e cel puțin de ajutor cititorului și este semnul unei indexări făcute fără tragere de inimă.

Intr-un indice lung sau complex poate fi uneori necesar un al doilea rând de sub- descriptori:

politica 143, 194-6
spațiilor de parcare 187
nocturne 193

Dar evitați orice altă subdivizare a cuvintelor. Aceasta se poate face de obicei prin aducerea sub-descriptorilor lângă descriptorii pricipali, cu trimiterile corespunzătoare.