4. DESCRIPTORI

Aceștia se grupează în trei mari categorii:

A. Nume de persoane: inversați prenumele sau inițialele:

Bloggs, Joe
Martin, Betty
Wells, H. G.

Pentru a vă ușura munca, adăugați prenumele sau inițiala(lele); (și dacă e posibil alte detalii ajutătoare cum ar fi data nașterii și a morții sau ocupația), chiar dacă acestea nu se găsesc în text:

Brown, Joseph (negustor de textile)...
Brown, Joseph (avocat)...
Brown, Joseph, din Truro...
Brown, Joseph (1856 - 1907)...

In cazul numelor alternative, de obicei ar trebui să puneți forma sub care o anumită persoană e cel mai bine cunoscută:
(Carroll, Lewis, nu Dodgson, Charles Lutwidge; Twain, Mark,nu Clemens,Samuel),
cu o trimitere la o formă alternativă. In cazul persoanelor care și-au schimbat numele în cursul vieții apar probleme. De obicei soluția depinde de modul în care e menționată respectiva persoană în text. In majoritatea cazurilor ar fi bine ca, de exemplu, Beatrix Potter să fie trecută pe numele de fată, nu ca 'Heelis,dna Beatrix (născută Potter)' și Benjamin Disraeli chiar sub acest nume, mai degrabă decât ca 'Beaconfield, Lord'. Consultarea unui dicționar biografic serios vă va ajuta adesea să vă decideți (dar nu vă mirați dacă găsiți discrepanțe între diverse dicționare); e recomandabil să se facă și trimiteri la pagină.

In mod similar, numele compuse trebuie trecute sub forma în care persoana respectivă e îndeobște cunoscută (Lloyd George, David, nu George, David Lloyd; Vaughan Williams, Ralph, nu Williams,Ralph Vaughan). Un nume anglicizat cum ar fi 'de la Mare, Walter' ar trebui trecut sub forma în care se folosește în mod normal. Insă numele străine prezintă o serie de probleme care nu pot fi tratate aici. Vezi manualele de indexare enumerate la sfârșit.

Adăugați orice titlu (de exemplu, Scott, Sir Walter, Johnson, Dr Samuel) în special când aceasta ajută la identificarea persoanei, dar vedeți și "Dispunerea articolelor" de mai jos. Când membrii nobilimii sunt cunoscuți cel mai bine cu titlurile lor,folosiți-le pe acestea; de exemplu, Shaftesbury, Antony Ashley Cooper, cel de-al 7lea Conte de Shaftesbury, Lord (Antony Ashley Cooper) - cu o trimitere de la Cooper. (Dar observați 'Disraeli', mai sus).

B.Denumiri de locuri: inversați termenii geografici; de exemplu, Tamisa, râul Tamisa, nu Râul Tamisa; Sinai, munte, nu Muntele Sinai. Dar nu inversați denumiri geografice de genul Grinstead, Great Yarmouth, Pădurea Craiului, Insula Wight. Adăugați comitatul (județul) sau alte detalii semnificative atunci când aceasta sporește precizia; de exemplu, Whitchurch (Hants), Boston (Mass.).

C.Subiecte/concepte: de obicei, dar nu întotdeauna, la acestea se va face referire în mod explicit în text. In anumite cazuri, trimiterile de la un sinonim la un antonim sunt de dorit; de exemplu, teatru, vezi creație dramatică; bogăție, vezi și sărăcie. Dar dacă există doar una sau două trimiteri la pagină, este mai bine să fie trecute sub ambele denumiri, având grijă ca cele două articole să corespundă.

In cazul titlurilor de cărți, ziare, etc., inversați numai articolele hotărâte și nehotărâte, nu prepozițiile și conjuncțiile:
"Oameni și șoareci"
"Călătorie în India,o"

Observați diferența dintre :
"Ioana d'Arc, sfântă"
și
"Sfânta Ioana" (Shaw).

Evitați folosirea adjectivelor înaintea substantivelor, cu excepția cazurilor când fac parte dintr-o sintagmă des întâlnită ("Bloody Mary") care nu se poate inversa.

Acronimele se scriu în indice în forma lor completă: "Societatea Regală pentru Protecția Animalelor" și nu "SRPA"; "Națiunile Unite" și nu "NU", dar se face trimitere la acronim dacă acest lucru pare necesar.