Biserica Adormirea Maicii Domnului Dobârlău

 
        Alcătuită din localitățile Dobârlău, Dobârlău-Vale, Mărcuș și Lunca Mărcuș, comuna Dobârlău este situată în sud-estul Țării Bârsei, înconjurată de Clăbucetele Întorsurii - munți din curbura interioară a Carpaților - pe drumul județean41 care face legătura între două importante căi rutiere: drumurile naționale Brașov-Bacău (prin trecătoarea Oituz spre Moldova) și Brașov-Buzău (prin pasul Buzăului, spre Muntenia). Centru de comună, localitatea Dobârlău se află suituată la 20 km est de orașul Sfântu Gheorghe, reședința județului Covasna, într-un cadru natural deosebit de frumos, la o altitudine de 540 m, împrejmuită de dealurile împădurite de la poalele muntelui Piliștea (Pilișca) - 1223 m și răsfirată de-o parte și de alta a Pârâului Finișoara și a Văii Dobârlăului.
        
Așezare de oieri (conform tradiției locale, denumirea localității ar proveni de la păstorul Dobre - unul dintre primii locuitori așezați aici în jurul anului 1600), cu puternice legături - unclusiv de rudenie - cu locuitorii din zona Brașovului (Săcele) și de peste munți (în special cu cei din zona Buzăului), localitatea este menționată destul de târziu în documentele oficiale deși unul dintre satele aparținătoare actualei comune, localitatea Mărcuș, este atestat documentar în anul 1505. Preotul Nistor din aceeași localitate păstorea în anul 1733 și cele 15 familii de credincioși neuniți (ortodocși) din Dobârlău (Doborlo) înregistrate în conscripția efectuată în acel an de episcopul Inocențiu Micu Klein.
        În conscripția confesională a românilor din Transilvania, efectuată în anul 1760 de comisia aulică prezidată de generalul-baron Nicolae Adolf von Buccow, localitatea Dobârlău (Doborlo) este menționată cu 42 de familii de credincioși neuniți (ortodocși) având 210 suflete, pentru ca peste aproape o sută de ani, conform Prospectului general despre populațiunea Marelui Principat al Transilvaniei", după numărarea oficioasă din anul 1857, să se consemneze existența în satul Dobârlău a 217 case cu 1030 locuitori, dintre care 986 ortodocși, 12 greco-catolici și 41 reformați. Ultimul recensământ al populației, cel din anul 1992, înregistrează 2376 de locuitori.
 

         

Pagina 1, 2, 3, 4, Cronica