CRONICĂ

Ziditori întru dreaptă credință

  Lipsa pisaniei și a arhivei parohiale de până la 1850 ne văduvește de cunoașterea conducătorilor spirituali ai bisericii din localitate în prima jumătate de veac de după ctitorirea acestui sfânt lăcaș.
 • 1733 Preotul Nistor din Mărcuș, sat atestat documentar în 1505, actualmente component al comunei Dobârlău, păstorește și cele 15 familii de ortodocși din satul Dobârlău
 • 1795 Bucur Peteu , mocan din Săcele-Brașov ridică pe cheltuiala sa (posibil, înainte de această dată) în satul Dobârlău biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului
 • 1795 Gheorghe a lu Paraschiva (neidentificat) plătește confecționarea și pictarea Ușilor Împărătești
 • 1830 Preotul Eremia Verzea donează bisericii unul dintre clopote (clopotul mic, aflat și astăzi în funcțiune)
 • 1831-1863 Învățătorul Ioan Comșa este unul dintre primii dascăli ai școlii confesionale de pe lângă această biserică
 • 1850-1868 Preotul Avram Comșa, originar - conform tradiției locale - din Dobârlău
 • 1863-1867 Învățătorul Mihai Comșa
 • 1868-1880 Preotul Veniamin Popovici, originar din comuna Ozun (clădește în perioada păstoririi sale casa parohială cu toate dependințele și un sediu - nou? - pentru școala confesională din sat)
 • 1867-1870 Învățătorul Iuga Damian
 • 1870-1872 Învățătorul Nicolae Solomon
 • 1873-1892 Învățătorul Ioan Crețu
 • 1880-1908 Preotul Ioan Olteanu, originar din Poarta Bran (în anul 1883 realizează reparația capitală a exteriorului și a turnului bisericii, iar în anul 1886 - cu sprijinul Consistorului din Sibiu, care-i acordă 500 de coroane - demolează vechea clădire a școlii confesionale "pentru că nu mai corespunde din punct de vedere a legii, fiind supusă pericolului de închidere" și construiește o alta nouă - cu două săli de clasă, locuință pentru învățător și dependințe - în care s-a învățat carte românească până în anul 1940)
 • 1892-1914 Învățătorul Iosif Sibianu, căzut la datorie în primul război mondial
 • 1909-1924 Preotul Iosif Tatulea, originar din Poarta Bran (demolează vechea casă parohială și construiește în 1912, alta nouă, grijind totodată cu cinste biserica și școala confesională într-o perioadă grea pentru obștea satului)
 • 1925-1945 Preotul Nicolae Frateș, originar din Prejmer (realizează, în 1926, o reparație capitală a interiorului și exteriorului bisericii, în 1934 construiește noi dependințe, iar în 1940 o nouă - modestă - casă parohială)
 • 1945-1955 Preotul Gheorghe Solovăstru, originar din Sohodol
 • 1955-1956 Preotul Petru Balint
 • 1956-1968 Preotul Victor Boboc, originar din Poarta Bran (sub îndrumarea sa se repară, în 1964, acoperișul, iar în 1965 se pictează interiorul bisericii de către pictorul Veniamin Precup din București)
 • 1968 (1 octombrie) Preotul Gheorghe Băilă, originar din Mărcuș (de la venirea sa ca preot paroh biserica a fost electrificată, au fost reparate acoperișul și turnul bisericii - deteriorate la cutremurul din anul 1977, s-au făcut o serie de reparații interioare în anul 1988)
 • 1994-1995 Prin grija Inspectoratului de Cultură al județului Covasna se încep lucrări de restaurare și conservare a monumentului istoric, lucrări definitivate și cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei.

Editor: CENTRUL DE CULTURĂ ARCUȘ cu sprijinul MINISTERULUI CULTURII în cadrul programului: "Interculturalitate transilvană"

 • Redacror: Petre Străchinaru
 • Consultanți: Gheorghe Băilă, Ioan Lăcătușu
 • Autor: Petre Străchinaru

Pagina 1,2,3,4, Cronica