Casa Domneascã de la Brebu


[ Monument de arhitecturã ] [ Scurt istoric ]

Colecţia muzealã

In spaţiul "Caselor domneşti", Muzeul de Istorie şi Arheologie al judeţului Prahova a organizat o expoziţie de istorie şi artã feudalã. Sunt prezentate exponate care atestã dezvoltarea agriculturii, meşteşugurilor şi comerţului în secolele XVII-XVIII, precum şi înflorirea economicã a Ţãrii Româneşti în aceastã epocã. În cadrul expoziţiei, douã dintre sãli sunt rezervate dezvoltãrii culturii, artei tipografice care cunoaşte o stralucitã înflorire în timpul celor doi domnitori ce au sprijinit tipãrirea de cãrţi. Sunt expuse şi câteva cãrţi vechi româneşti: "Pravila de la Govora" din anul 1640 şi "Îndreptarea Legii", tipãritã la Târgovişte în anul 1652, considerate cãrţi de cãpãtâi pentru efortul de întocmire a unui sistem legislativ autohton.

"Biblia de la Bucureşti" din anul 1688 - monument de limbã literarã româneascã, sau cãrţi realizate de mitropolitul Dosoftei şi Antim Ivireanul la Snagov. Colecţia mai cuprinde piese deosebite de artã plasticã şi decorativã: icoane vechi, veşminte, costume boiereşti din catifea cu fir de aur şi argint, podoabe şi bijuterii de epocã. Toate aceste obiecte originale conferã multã autenticitate expoziţiei, datoritã raritãţii şi valorii lor. Realizatã iniţial prin strãdania profesorului Nicolae Simache şi îmbogãţitã ulterior cu noi şi interesante exponate prezentate într-o viziune recentã, expoziţia de la Brebu aduce în faţa publicului vizitator, prin obiectele expuse, momente vii ale civilizaţiei româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea.


[ Index ]