Casa Domnească de la Brebu


[ Monument de arhitecturã ] [ Scurt istoric ] [ Colecţia muzealã ]

Colecţia muzealã din comuna Brebu, secţie a Muzeului de Istorie din Ploieşti, a fost inauguratã la 12 septembrie 1971. Pãstratã în casele domneşti, aceastã colecţie face parte din Ansamblul arhitectonic de la Brebu, unul din cele mai importante monumente ctitorite de Matei Basarab şi desãvârşite de Constantin Brâncoveanu, constituind o realizare reprezentativã a arhitecturii secolului al XVII-lea.


Actualizare: 10 Aprilie 2000. Web: Cornelia Cãlin
Text: prof. Iulia şi Eugen Stănescu