1. CONSIDERAȚII PRELIMINARE

Orice carte de non-ficțiune necesită și merită un indice corespunzător și este incompletă fără el, indiferent de calitatea textului în sine. Un indice bun ajută la vânzarea cărții, care devine mai utilă cititorului.

Este important să recunoaștem că întocmirea unui indice este o sarcină care solicită tot atâta iscusință ca și editarea textului sau design-ului unei coperți. Și cu toate acestea, din motive fie financiare, fie de altă natură, multor cărți li se întocmește indicele fie de către autorul cărții, fie de către soțul/soția sau prietenul acestuia, ca un gest de curtoazie. Cu toate strădaniile din lume, uneori (dar nu în mod necesar) rezultatul este dezastruos. Pe de altă parte, printre câștigătorii medaliei Wheatley, care se acordă anual pentru un indice exemplar, s-au numărat câțiva autori sau indexatori care și-au dat osteneala să stăpânească aptitudinile necesare.

Această broșură nu este nimic mai mult decât o introducere care oferă sfaturi și îndrumări de bază. Se poate spune cu mult mai mult, dar pentru aceasta ar trebui să consultați câteva din cărțile enumerate la sfârșit.

Ca autor, îți cunoști subiectul cărții îndeaproape și textul îți este deja familiar. Acest lucru constituie un avantaj și un dezavantaj în același timp. Pe de o parte, îți dă un mare avantaj față de oricine care îți citește textul pentru prima oară. Pe de altă parte, dacă cunoști textul prea amănunțit îți este foarte greu să te pui în pielea cititorilor și să îți dai seama la ce se vor uita ei și ce vor căuta. Va trebui să urmăriți cu precădere conceptele, asociațiile și legăturile de care tu ca autor îți dai perfect seama, dar care nu se pot dezvălui de la sine cititorului. Cerințele cititorului precumpănesc: "regulile" de indexare sunt în mod esențial îndrumări, cu precizarea că eficacitatea indicelui este întotdeauna considerentul absolut.

Editorul dumneavoastră poate impune o limită lungimii indicelui, determinată de numărul de pagini libere în momentul când cartea a ajuns în faza de corectură. E mai problematic să întocmești un indice scurt decât unul lung. Acesta necesită o putere mai mare de discriminare și în general este mai bine să fie lăsat pe mâna unui profesionist cu experiență. In particular, pentru că un indice bun are formă și coerență, realizarea unei lungimi corespunzătoare implică o procedură riscantă.

Este necesar să nu se subestimeze perioada de timp corespunzătoare realizării unui indice, în special dacă nu ai experiență. (Indexatorii profesioniști sunt învățați să lucreze într-un regim dur). Editorii dumneavoastră vor avea termene fixe în această ultimă etapă și nu vor accepta ușor întârzieri. Vor fi nemulțumiți dacă nu veniți la timp cu materialul, așa încât va fi nevoie să se recruteze pe loc un indexator profesionist ca să remedieze situația. Cu deosebire, va trebui să acordați un timp suplimentar editării indicelui.

Nu fiți tentați să începeți lucrul la corectură (dacă aceasta există): nu se economisește timp și sporește riscul de eroare. Așteptați până aveți corectura în lucru (editorul dvs. ar trebui să vă dea un set suplimentar pentru această sarcină) și asigurați-vă că editorul vă informează în legătură cu orice schimbări de ultimă oră în paginație (acestea nu sunt normale, dar se pot întâmpla, de exemplu prin inserarea sau reașezarea figurilor).

Dacă, totuși, decideți să cautați ajutorul unui profesionist, primul pas ar trebui să fie consultarea Societății Indexatorilor, care ține un dosar cu indexatorii calificați și experimentați.