9. EDITAREA INDICELUI DE CUVINTE

Introducerea tuturor datelor necesare pe cartele sau în calculator nu înseamnă decât jumătate din ce aveți de făcut. După ce ați terminat cu introducerea, mai aveți o mulțime de făcut și ar fi bine să nu treceți ușor peste această etapă. Va fi nevoie să verificați și să corectați totul înainte să dați drumul variantei finale. (Dacă ați folosit un program special pentru indexare pe calculator, multe din aceste sarcini vor fi fost făcute deja; cu toate aceastea, mai rămâne mult de verificat și corectat).

1. Selectați cuvintele separate așezate sub descriptori sinonimi, fiecare cu trimiterile la pagină respective și puneți-le sub un singur articol; de exemplu, în cazul în care ați scris articole cu numere diferite de pagină atât sub 'America, Statele Unite ale Americii', cât și sub 'Statele Unite ale Americii'. Toate acestea trebuie aduse sub oricare din aceste două articole.

Aveți grijă să eliminați articolele duble pentru termenii abstracți; de exemplu, 'curățenie' și 'igienă' sau 'agricultură' și 'munci agricole' (cu excepția cazului când s-a făcut o distincție clară în text).

Adăugați o referire de la descriptorul la care s-a renunțat la cel preferat; de exemplu, într-o carte despre Africa două articole de genul:

Rodezia 17-23, 152, 167
Zimbabwe 36, 72, 185-9

ar deveni:

Rodezia vezi Zimbabwe
Zimbabwe (fosta Rodezie) 17-23, 36, 72, 152, 167, 185-9.

Dar în cazul în care cartea se ocupă de perioada colonială în Africa, este clar că veți decide să folosiți 'Rodezia' ca descriptor principal. Atunci articolele ar arăta astfel:

Rodezia (ulterior Zimbabwe) 17-23, 36, 72, 152, 167, 185-9
Zimbabwe vezi Rodezia

2. Dacă articolul este scurt cu numai una sau două trimiteri la pagină, se poate justifica folosirea aceleași trimiteri de două ori considerând că ocupă mai puțin spațiu și îi e de folos cititorului. In acest caz, este cu deosebire important să verificați ca cele două trimiteri să fie identice.

3. Asigurați-vă că dumneavoastră (sau calculatorul) nu ați compilat greșit trimiterile la pagină care trebuie scrise separat; de exemplu:

Whitchurch (Hants) 47-8, 95
Whitchurch (Oxon) 23
Whitchurch (Salop) 72, 84

4. Verificați de două ori ordinea alfabetică a a articolelor, având grijă să fiți consecvent. (Vezi capitolul 'Aranjarea articolelor').

5. Decideți dacă vreunul din descriptorii dvs. trebuie să se transforme în sub-descriptorii vreunui alt articol sau dacă vreunul din sub-descriptori merită să fie trecut ca descriptor de sine stătător; sau dacă vreunul din articole (să zicem, cele cu mai mult de șase trimiteri la pagină) trebuie subdivizate; sau dacă trebuie scrise și alte referiri la alte pasaje. Apoi reverificați ca nici una din referirile la alte pasaje să nu fie 'oarbe' sau 'circulare'. (Vezi și capitolul. respectiv).