10. FORMAT ȘI PREZENTARE

Primul considerent ar trebui să fie stilul de lucru al editurii la care publicați cartea. In absența unor îndrumări exprese, recomandările de mai jos v-ar putea ajuta.

 1. Incepeți articolele cu litere mici, iar majusculele folosiți-le pentru cazurile când este absolut necesar; de exemplu, nume de persoane și locuri sau denumiri de organizații.
 2. In cazul referirilor la alt pasaj din carte, cuvintele 'vezi' și 'vezi și' trebuie subliniate pentru a indica celui care tipărește că trebuie puse cu caractere italice. Referirile se pot pune fie după descriptorul principal, fie înainte de orice sub-descriptor sau (mai des) la sfârșitul articolului.
 3. Virgula dintre descriptor (sau sub-descriptor) și trimiterile la pagină a încetat să mai fie considerat un lucru esențial.
 4. Dacă nu aveți indicații contrare de la editor, scurtați numărul de trimiteri la pagină, prin omiterea oricărei repetări, dar numai în concordanță cu exemplele date în capitolul respectiv.
 5. Sub-descriptorii se pot tipări în unul sau două moduri: așezați 'în afară' pentru a-i deosebi de descriptorul principal sau scriși în continuare sub formă de paragraf.
Japonia
 Budism în 25-37, 54, 85-92
 Misiuni creștine în 36-7
 Shinto 8, 43-8
 războiul cu China 86-9

Japonia: Budism în 25-37, 54, 85-92; Misiuni creștine în 36-7; Shinto 8, 43-8; 
 războiul cu China 86-9

Acesta din urmă economisește mai mult spațiu, dar e mai greu de citit. Cel mai bine e să înaintați editorului câte un exemplar din fiecare variantă de scriere a sub-descriptorilor, lăsându-l pe el să ia decizia finală.

 1. Nu compilați articolele care încep cu același cuvânt sau nume, dar nu sunt corelate din nici un alt punct de vedere, de exemplu:
Jones, Emlyn
Jones, William
nu Jones,
Emlyn
William
common gull (pescăruș)
common law
common metre
common sense (bun simț)
common tern (rândunică de mare)
nu common,
gull
law
metre
sense
tern
 1. Acordați sub-descriptorilor două spații. Dacă un articol vă ia mai mult de unul sau două rânduri, acordați două spații rândurilor care se scriu în continuare și patru spații pentru sub-descriptori.

 2. Dacă indicele dvs. conține ceva neobișnuit sau care nu se explică de la sine, scrieți și o notă introductivă. Includeți orice simboluri sau prescurtări și tipul de aranjament alfabetic folosit (cuvânt cu cuvânt sau literă cu literă).
 3. Puneți titlul cărții și numele autorului la începutul indicelui pentru a vă ușura studiul.
 4. Lăsați un rând liber între grupele alfabetice; de exemplu, între sfârșitul articolelor de la litera A și începutul celor cu B, etc.
 5. Numerotați paginile indicelui înainte de a-l preda.
 6. Predați indicele complet dactilografiat la două rânduri sau (dacă ați lucrat cu calculatorul) un exemplar scos pe imprimantă și discheta cu textul.
 7. Incercați să vă asigurați (prin punerea de acord cu editorul) că în varianta finală a indicelui se repetă descriptorul principal atunci când un articol e scris pe două pagini consecutive , adăugând cuvântul 'continuă' . Acest lucru e important atunci când se întoarce pagina.
 8. Corectați cu atenție toate greșelile, cu precădere numerele de pagini. Exactitatea în întocmirea indicelui nu are efectul scontat dacă lucrarea nu este corectată din nou în această ultimă etapă.