Bucureşti

  Institutul de Arheologie "V. Pârvan"
 • Sectorul de Arheologie Preistorică;
 • Sectorul de Arheologie Greco-Romană şi Epigrafie;
 • Cabinet Numismatic;
 • Adresa: Str. Henri Coandă, nr. 11, 71119
 • Tel: 650.34.10, 659.78.87 Fax: 650.34.10

  Institutul de Istoria Artei "George Oprescu"
 • Sector Artă şi Arheologie Antică
 • Adresa: Calea Victoriei 196
 • Tel: 650.56.80
  Institutul Naţional Român de Tracologie
  Adresa: Str. Schitu Măgureanu, nr. 1, 70626, sector 1
 • Tel: 312.03.22

Iaşi

  Institutul de Arheologie
 • Colectivul de Preistorie; Colectivul de Istorie Veche;
 • Colectivul de Arheologie a Perioadei Daco-Romane;
 • Colectivul de Arheologie
 • Adresa: Str. Lascăr Catargiu, nr. 18

Cluj

  Institutul de Arheologie şi Istoria Artei
 • Colectiv de Preistorie; Colectiv de Istorie Clasică;
 • Colectiv de Istoria Artei;
 • Colectiv de Istorie Prefeudală şi Feudală.
 • Adresa: Str. Constantin Daicoviciu, nr. 2

Craiova

  Institutul de Cercetări Socio-Umane "C. S. Nicolăescu Plopşor"
 • Sector Arheologie-Istorie;
 • Cunoaşterea civilizaţiilor preistorice de pe teritoriul Olteniei;
 • Continuitatea Daco-Romană în nordul Dunării.
 • Adresa: Str. Unirii, nr. 102

Târgu Mureş

 • Institutul de Cercetări Socio-Umane
 • Colectiv de Istorie; Repertoriul arheologic al României.
 • Adresa: Str. Bolyai, nr. 17