Raportul FRBR (1997) [trad. Constanţa Dumitrăşconiu, Victoria Frâncu, Dan Matei]


"Principiile de la Frankfurt"

Textul Principiilor de la Frankfurt

Între 28 şi 30 iulie 2003, a avut loc la Frankfurt — sub egida Secţiunii de Catalogare a IFLA şi sub preşediţia Barbarei Tillett, preşedinta acestei secţiuni — prima reuniune a experţilor în catalogare din Europa, pentru elaborarea Codului Internaţional de Catalogare. Această conferinţă — găzduită de Die Deutsche Bibliothek — a elaborat ceea ce se cheamă acum „Principiile de la Frankfurt”, adică o nouă generaţie de principii de catalogare, la peste 40 de ani după faimoasele „Principii de la Paris”. Scopul acestor principii — adecvate epocii internetice — este de a formula liniile directoare ale unui (atât de necesar) cod de catalogare universal. Cu alte cuvinte, ele urmăresc să sporească posibilităţile de partajare a informaţiei catalografice la nivel global, prin promovarea unor standarde (adecvate epocii !) de elaborare a metadatelor catalografice, i.e. a înregistrărilor bibliografice şi a celor de autoritate.

La această reuniune au participat 54 de catalogatori de frunte din 32 de ţări europene. (Din păcate, România — deşi a fost invitată — a reuşit încă o dată să absenteze.) Ele/ei au analizat codurile de catalogare folosite în câteva culturi europene, pentru a le identifica similarităţile (şi diferenţele), în perspectiva dezvoltării regulilor internaţionale de catalogare. Şi nu doar pentru lumea bibliotecilor : participanţii speră ca principiile de catalogare detectate să poată fi utile şi altor „organizatori de informaţii”, precum arhivele, muzeele, administratorii de proprietăţi intelectuale, comunităţile de pe Internet.

Rezultatul major al reuniunii, aşa numitele „Principii de la Frankfurt”, în expresia lor originală (în engleză) sunt publicate — alături de traducerile în alte (pentru moment) 13 limbi (bulgară, cehă, coreeană, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, portugheză, română, rusă, slovacă, spaniolă), şi alături de lucrările prezentate la reuniune, pot fi găsite pe saitul conferinţei : http://www.ddb.de/news/ifla_conf_index.htm.

Conferinţa de la Frankfurt a fost prima dintr-o serie de reuniuni „regionale”. Următoarele sunt planificate astfel: 2004, America Centrală şi de Sud (Buenos Aires); 2005, Orientul Apropiat; 2006, Asia (Seul); 2007, Africa (Durban).

Vă prezentăm aici versiunea românească a acestei „declaraţii de principii”, în speranţa că ea va contribui la cristalizarea regulilor româneşti de catalogare şi — prin aceasta — la schiţarea unei contribuţii româneşti la viitoarele reguli internaţionale de catalogare.

Dan Matei (mai 2004)


"Raportul FRBR"

Functional Requirements for Bibliographuc Records = Cerinţe funcţionale pentru înregistrările bibliografice : Raportul final / Grupul de lucru IFLA pentru Cerinţele funcţionale pentru înregistrările bibliografice ; Aprobat de către Comitetul Permanent al Secţiunii de Catalogare a IFLA. — Septembrie 1997

Membrii grupului de lucru:

 • Olivia Madison. - Iowa State University Library (preşedintă)
 • John Byrum, Jr. - Library of Congress
 • Suzanne Jouguelet - Bibliothèque nationale de France
 • Dorothy McGarry - University of California , Los Angeles
 • Nancy Williamson - Faculty of Information Studies, University of Toronto
 • Maria Witt - Médiathèque de la Cité des Sciences, Paris

Consultanţi:

 • Tom Delsey - National Library of Canada
 • Elizabeth Dulabahn - Library of Congress
 • Elaine Svenonius - University of California , Los Angeles
 • Barbara Tillett - Library of Congress

Foşti membri şi consultanţi:

 • Nancy John (preşedintă, August 1993-August 1995) - University Library, University of Illinois at Chicago Ben Tucker (Consultant, June 1992-June 1993) - Library of Congress

Traducători

 • Constanţa Dumitrăşconiu – BCU Bucureşti
 • Victoria Frâncu – BCU Bucureşti
 • Dan Matei – CIMEC Bucureşti

Textul Raportulului FRBR: integral (pdf, 1.240 KB)