Formulare şi instrucţiuni pentru arheologie ale Direcţiei Generale Patrimoniu Cultural Naţional din MCC

Norme editoriale pentru rapoartele preliminare de cercetare arheologică care urmează a fi publicate în volumul "Cronica Cercetărilor Arheologice din România“


Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2666 /2007 pentru instituirea modelelor ştampilelor, ale cererilor de autorizaţie, ale autorizaţiilor, certificatelor, avizelor şi fişelor tehnice necesare cercetării arheologice (plus Anexa 1)


Anexa 2. Formulare de cerere de autorizaţii:


Anexa 3. Formulare de autorizaţii:


Anexa 4: Certificat de descărcare de sarcină arheologică


Anexa 5: Model de aviz


Anexa 6. Fişe tehnice:


Anexa 7: Fişă cadru pentru solicitarea de fonduri destinate finanţării proiectelor de cercetare arheologică (SA-CF4)