Fişă înscriere instituţie muzeală în evidenţa naţională privind muzeele şi colecţiile muzeale

Formulare pentru evidenţa monumentelor etnografice din muzeele în aer liber (iulie 2008)

Fişe analitice de evidenţă a ansamblului etnografic

Instrucţiuni de completare FAE

Chestionar european standard pentru statistici muzeale, produs de EGMUS (Grupul european pentru statistici muzeale), 2008. Versiunea română realizată de CIMEC, mai 2008. Descărcaţi .doc.

Formulare pentru evidenţa şi clasarea patrimoniului cultural mobil: cerere de clasare, raport de expertiză, fişe analitice de evidenţă pentru bunuri mobile şi instrucţiuni de completare - aprilie 2008

Fisa de specialist în domeniul patrimoniului cultural - 2008

Cerere-tip pentru obţinerea atestatului de expert în conservare şi restaurare (în conformitate cu articolul 27 alin. 1. 2, 3 si articolul 77 alin. b din Legea nr. 182/2000 şi cu Ordinul nr. 2008/2001 al Ministrului Culturii şi Cultelor)

Cerere-tip pentru obţinerea atestatului de expert în patrimoniul mobil (în conformitate cu articolul 53 alin. l şi articolul 77 alin. c din Legea nr. 182/2000 şi cu Ordinul nr. 2009/2001 al Ministrului Culturii şi Cultelor)

Arhivă documentară

Proiectul pentru raţionalizarea sistemului de evidenţă din activitatea muzeelor elaborat de Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, 1976 - facsimil digital, CIMEC, 2008. Conţine modelele de fişe şi formulare pentru patrimoniu mobil, imobil, rezervaţii şi activităţi muzeale utilizate pe baza Legii 63/1974.

Proiectul pentru raţionalizarea sistemului de evidenţă din activitatea muzeelor

elaborat de

Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, 1976

Facsimil digital CIMEC, 2008

Formularele cuprinse în acest proiect au fost utilizate în muzee din România în ultimii 30 de ani. Broşura în care au fost publicate nu se mai găseşte în muzee sau este prea puţin cunoscută de către generaţiile mai noi de muzeografi, deşi acestea au influenţat întrega activitate de evidenţă a patrimoniului cultural mobil şi imobil, activităţilor muzeale şi a celor de conservare-restaurare. Prin urmare, am considerat utilă republicarea lor ca facsimil digital pe web pentru a facilitate cunoaşterea istoriei muzeologiei româneşti.

Irina Oberländer-Târnoveanu

iunie 2008

Cuprins

1.Coperta

2.Pagina de gardă

3.Prezentarea proiectului pag. 3, 4, 5, 6

4.Lista formularelor tipizate din activitatea muzeelor pag. 7, 8

5. Activitatea muzeală – schema bloc.

6. Acte normative privind activitatea muzeală pag.17, 18

"Instrucțiuni de completare a fișei analitice de evidență pentru bunuri culturale mobile - carte si manuscris" , 1985 - facsimil digital, CIMEC, 2008. (după broşura editată de CCES în 1985). Conţine instrucţiunile şi listele de termeni pentru fişele de carte veche şi manuscris utilizate pe baza Legii 63/1974.

CUPRINS