Cuvânt introductiv

Cetățile medievale ale județului: obiect de studiu

Jaloane ale istoriei fortificațiilor

Cetățile

Harta cetăților

Ilustrația fotografică

English abstracts

Photographic ilustration

Deutsche Zusammenfassungen

Fotografische Illustration

Autorii