siglafarmacie
Concluzii

Aceste date impun înființarea un muzeu național de Istorie a Farmaciei. În acest sens factorii cei mai importanți sunt:
  • Situația politică de tranziție spre privatizare scoate din proprietatea de stat și deci, din patrimoniul farmaceutic, toate colecțiile enumerate mai sus. Prin creearea muzeului național, s-ar putea absorbi colecțiile ce vor fi lăsate fără spații și fără pază - conservare.
  • ca spațiu se poate solicita retrocedarea clădirii construite prin contribuția bănească a farmaciștilor, cum ar fi clădirea Oficiului de Aprovizionare al Farmaciilor (OAF) din str. Pitar Moș.
  • S-ar putea solicita vila Minovici, cedată statului. Spațiul ar fi satisfăcător. Este într-o zonă necentrală, și a servit ca adăpost pentru materiale muzeistice.
  • S-ar putea reduce decalajul dintre România și țările occidentale avansate.
  • Există o rezervă nelimitată provenită din casările industriei farmaceutice românești în curs de retehnologizare. Personal calificat există în prezent. Funcționează o societate românească de istoria farmaciei. Funcționează un colegiu central al farmaciștilor și colegii județene care s-ar putea implica în această mare acțiune, farmaciștii fiind interesați în propășirea profesiei, amenințată de dezorganizare. Un curent de opinie s-a creeat în rândul farmaciștilor începând din luna septembrie 1995 pentru sprijinirea înființării unui muzeu național.
Toate aceste condiții materiale și de personal, oportunitate și interes din partea majorității farmaciștilor fac ca să propunem înființarea unui Muzeu Național de Istoria Farmaciei în București. Operația ar trebui începută cât mai curând. Ideea creerii este lansată în mediul farmaceutic din luna septembrie 1996

Homepage Introducere Maiolica medievala Sfinti tamaduitori Cele mai vechi colecții de istoria farmaciei Colecția de hrisoave farmaceutice și de documente de farmacie Drama vechilor obiecte de farmacie din Colecția Facultății de farmacie din București Distrugerea si Nationalizarea farmaciilor Problema colectiilor de istoria a farmaciei Situatia actuala Concluzii