.

Glosar multilingv de termeni arheologici
Monumente din epoca bronzului

Proiect al Consiliului Europei

ID Română Engleză Franceză
1 cairn în formă de cerc cairn circle  
2 cairn cu bordură cairn, kerb  
3 cairn cu cistă multiplă cairn, multiple cist  
4 platformă de cairn cairn, platform  
5 tor cairn, tor  
6 acces causeway chaussée
7 alee avenue  
8 alee de pietre avenue, stone  
9 aliniament de gropi alignment, pit alignement de fosses
10 aliniament megalitic alignment,stone alignement mégalithique
11 aliniament de pietre stone setting  
12 skibssætning skibssaetning  
13 amenajare pentru extragerea sării saltern saline
14 artă rupestră rock art art rupestre
15 așezare settlement habitat
16 castello castello castello (corse)
17 adăpost cove  
18 bermă berm berme
19 cameră funerară burial chamber chambre funéraire
20 câmp field champ
21 câmp de urne urnfield champ d'urnes
22 carieră de piatră axe factory, stone carrière de taille
23 casă mortuară mortuary house maison mortuaire
24 cenotaf cenotaph cénotaphe
25 movilă arsă burnt mound  
26 necropolăplană cemetery, flat nécropole à tombes plates
27 cistă cist ciste
28 cercul colibei hut circle  
29 coșciug coffin cercueil
30 tezaur (depozit) hoard dépôt
31 depozit de gunoaie menajere midden, kitchen kűkkenműdding
32 depozit de resturi de scoici midden, shell amas coquillier
33 drum amenajat trackway chemin
34 oppidum hillfort camp fortifié de hauteur
35 groapă de par stake hole trou de piquet
36 grânar granary grenier
37 groapă pit fosse
38 groapă pentru stâlp post-hole trou de poteau
39 groapă funerară grave tombe
40 groapă funerară de tip stup grave, beehive  
41 groapă funerară plană grave, flat tombe plate
42 groapă pentru gătit pit, cooking four polynésien
43 grup de monumente hill figure  
44 hotar de câmp field boundary limite de champ
45 hotar natural de câmp lynchet  
46 lucrare din pământ earthwork ouvrage de terre
47 reave reave  
48 dig transversal peste creste cross ridge dyke  
49 lucrare lineară din pământ earthwork, linear ouvrage de terre lineaire
50 incintă enclosure enceinte
51 cerc de gropi pit, circle  
52 ring din lemn timber circle  
53 henge henge  
54 mormânt în poziție îndoită burial, flexed sépulture en position fléchie
55 insulă artificială crannog  
56 mormânt colectivă burial, collective sépulture collective
57 mormânt în poziție ghemuită burial, contracted sépulture en position contractée
58 mormânt în poziție chircită burial, crouched sépulture en position repliée
59 mormânt în poziție întinsă burial, extended sépulture en position allongée
60 mormânt multiplu burial, multiple sépulture multiple
61 mormânt primar burial, primary sépulture primaire
62 mormânt secundar burial, satellite sépulture satellite
63 mormânt ulterior burial, secondary sépulture secondaire
64 locuință house maison
65 menhir stone, standing menhir
66 monument funerar din piatră boulder-burial  
67 mormânt burial sépulture
68 mormânt individual burial, single sépulture individuelle
69 mormânt pe teren mocirlos burial, bog homme des tourbières
70 mormânt secundar tangențial burial, tangential  
71 movilă mound tertre
72 terp terp  
73 movilă monumentală mound, monumental tertre monumental
74 necropolă de incinerație cu incintă cemetery, enclosed cremation enclos funéraire à incinération
75 necropolă tumulară barrow cemetery nécropole tumulaire
76 palisadă palisade palissade
77 parcele de teren allotment, land parcellaire
78 platformă platform terre-plein
79 promontoriu barat fort, promontory éperon barré
80 ring de piatră stone circle cercle mégalithique
81 ring de piatră cu pietre stone circle, recumbent  
82 ring fortificat din piatră stone circle, embanked  
83 ring din piatră cu patru postere stone circle, four poster  
84 sistem agrar field system système agraire
85 sistem agrar coaxial field system, coaxial système agraire orienté
86 sistem agrar de tip celtic field system, celtic champs celtiques
87 sitem agrar unitar field system, aggregate  
88 statuie-menhir statue-menhir  
89 structură de piloni pile structure palafitte
90 șanț ditch fossé
91 șanț inelar ring ditch  
92 terasă terrace terrasse
93 tumul barrow tumulus
94 tumul în formă de bazin barrow, pond  
95 paalkransheuvel paalkransheuvel cercles multiples de poteaux rapprochés
96 tumul în formă de farfurioară barrow, saucer  
97 cairn în formă de ring cairn, ring  
98 tumul cu morfologie complexă barrow, fancy  
99 cairn cairn cairn
100 cairn de defrișare cairn, clearance cairn d'épierrement
101 storhoj storhoj  
102 tumul funerar barrow, cemetery tertre funéraire
103 tumul inelar barrow, ring  
104 tumul în formă de castron barrow, bowl  
105 tumul în formă de clopot barrow, bell  
106 tumul în formă de clopot discoidal barrow, bell-disc  
107 tumul în formă de disc barrow, disc  
108 ringwalheuvel ringwalheuvel  
109 urme de arătură ard-marks traces d'araire
110 val circular bank, ring talus circulaire
111 val bank talus
112 coardă cord rig  
113 kringreppel kringreppel