Pagina oficială: patrimoniu.gov.ro     /     Sait întreținut de colectivul CIMEC

 • Pagini de istorie românească

 • Condica vistieriei Țării Românești din perioada lui Constantin Brâncoveanu, 1694 - 1703 (versiune digitală, 2013)
  Studii bazate pe informațiile Condicii vistieriei Țării Românești, 1694 - 1703
  autor: dr. Dragoș Ungureanu

  Condica vistieriei Țării Românești acoperă perioada decembrie 1693 – decembrie 1703 și înregistrează toate operațiunile financiare ale vistieriei – Rânduielile (intrările) - sumele colectate de la contribuabili, toți aceștia rânduiți, pe categorii și subcategorii - de unde și denumirea generică a birurilor de rânduieli - și Cheltuielile (ieșirile) – direcția luată de banii colectați, (cheltuielile efectuate) - și acestea structurate pe categorii – plăți către otomani, plocoane (oficiale sau neoficiale), plăți interne etc.

 • Acţiunile iniţiate de DIE (Departamentul de Informaţii externe) în anul 1974 pentru trezirea interesului autorităţilor române faţă de călugării români din Muntele Athos (iulie 2013)


  interviu cu domnul col.(r) Leon Toader realizat de Petru Neghiu apărut şi în revista "Periscop" nr.2/2013 “SĂ NU SCĂPĂM DIN VEDERE RĂSPUNDEREA CE REVINE STRUCTURII DE INFORMAŢII EXTERNE A ROMÂNIEI ÎN FAŢA ISTORIEI”

 • Dragoș Ungureanu - "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" (mai 2013)


  Anul acesta se împlinesc 1700 de ani de la edictul de la Mediolanum (actualul Milano) care stipula egalitatea religiei creştine cu celelalte religii păgâne, oprirea prigonirii creştinilor, retrocedarea bunurilor acestora confiscate şi libertatea de a-şi practica şi propovădui credinţa în Cristos. Edictul a fost semnat de cei doi auguşti - Constantin şi Licinius -, care în acel moment erau singurii conducători ai Imperiului roman după o perioadă dificilă de războaie civile. Edictul este de fapt o scrisoare a celor doi împăraţi (Licinius în partea de Răsărit a Imperiului, Constantin în cea de Apus) cu putere de decizie către guvernatorii provinciilor din subordinea fiecăruia.

 • Dragoș Ungureanu - "1918 la români - Ziua Națională a Românilor în lumina obiectelor clasate în Patrimoniul Cultural Național Mobil"

  Pentru istoria noastră naţională, Marea Unire de la Alba Iulia din 1918 reprezintă evenimentul cel mai important şi semnifică împlinirea idealului românesc de a trăi liber într-un singur stat naţional unitar. Pentru românii din Transilvania şi Banat această dorinţă are rădăcini mult mai profunde în timp (perioada medievală şi premodernă a istoriei) dar şi ca semnificaţie, rădăcini ce fac trimitere la personalităţi şi evenimente de excepţie: Mihai Viteazul, Ioan Căianu, Ioan Inochentie Micu, reprezentanţii Şcolii Ardelene la Horea şi Avram Iancu.

 • Prima abdicare a lui Sigismund Bathory

  Prima abdicare a lui Sigismund Bathory

  Unul dintre personajele cele mai controversate ale istoriei Principatelor Române este Sigismund Bathory, de patru ori principe al Transilvaniei şi anume: mai 1581 - 1597; 22 august 1598 - martie 1599; februarie - august 1601 (până la bătălia de la Guruslău); şi ultima dată în 1602 când în urma convenţiei de la Cluj din 29 iunie va ceda definitiv Principatul în favoarea împăratului Rudolf, în schimbul ducatelor Oppeln şi Ratibor şi a unui venit de 50.000 ducaţi anual, propunere a habsburgilor încă din 1597.

 • MAREA UNIRE A ROMÂNILOR - 1 DECEMBRIE 1918

  MAREA UNIRE A ROMÂNILOR - 1 DECEMBRIE 1918

  " Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit.

 • Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung

  Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung

  În anul 1521 la Câmpulung-Muscel, vechea capitală a Ţării Româneşti, a fost redactat primul document scris, compact şi unitar, din câte sunt cunoscute până astăzi in limba română: Scrisoarea lui Neacşu ot Dlăgopole (Câmpulung Muscel). Scrisoarea conţine un secret de mare importanţă, avertizându-l pe Johannes Benkner, judele Braşovului, despre o invazie a turcilor asupra Ardealului şi Ţării Româneşti ce tocmai se pregătea la sudul Dunării.

 • Anton Maria del Chiaro, Revolutiile Valahiei, Veneţia, 1718

  Anton Maria del Chiaro, Revolutiile Valahiei, Veneţia, 1718

  Unul din cele mai preţioase daruri pe care ni le-a făcut Italia în domeniul cunoaşterii trecutului nostru e cartea secretarului brâncovenesc Del Chiaro pe care acum râvna d-lui Cristian o strămută în româneşte. Avem a face cu altceva decât arată titlul. În secolul al XVIII-lea istoria se prezenta adesea, supt influenţa curentului „filosofic“ de preschimbare ca „Revoluţii“. I s-a părut acestui Florentin că lucrarea lui va întâlni mai mulţi cetitori dacă o va întitula „Revoluţiile Valahiei"....

 • Antonio Bosio - Relatare asupra victoriilor obţinute de Cazaci, Moldoveni şi Valahi împotriva Turcilor şi Tătarilor

  Antonio Bosio - Relatare asupra victoriilor obţinute de Cazaci, Moldoveni şi Valahi împotriva Turcilor şi Tătarilor

  Din această cauză, Maiestatea Sa Regele Poloniei a găsit motiv să trezească inimile cazacilor pentru a se preţui şi a se elibera de sub barbaria turcilor, care îi aduseseră în asemenea stare şi îi făcuseră sclavii principilor Moldovei care, prin tratate, îi deposedaseră de o provincie care le aparţinuse.

 • Studii, cataloage

 • Evoluţia armelor şi uniformelor militare

  Subiectul lucrării de faţă se referă la artefactele militare medievale, moderne şi contemporane; armele şi celelalte accesorii militare aparţinând antichităţii intrând din punctul de vedere patrimonial în sfera arheologiei. Intenţia noastră este de a veni în ajutorul specialiştilor muzeelor cu profil istoric din ţara noastră, în special celor a căror specialitate acoperă perioadele istorice mai sus amintite, puşi în situaţia de a sorta, selecta şi clasifica pe diverse criterii fondul patrimonial al instituţiilor la care sunt angajaţi.

  Catalogul este organizat cronologic, iar, în cadrul anilor, alfabetic la titlu sau autor (acolo unde este menţionat).

  Armele

  Uniformele

  Glosar arme

  Glosar uniforme

 • Expoziții virtuale

 • D. Stoica, -Mihai Viteazul si Preda Buzescu-; ulei/hârtie; prima jumãtate a sec. XX

  Muzeul virtual (www.muzeulvirtual.ro)

  Muzeul virtual http://www.muzeulvirtual.ro oferă incursiuni în istorie și arheologie prin intermediul unor expoziții virtuale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României din București. Având la bază documentarea pentru expozițiile temporare ale muzeului, expozițiile online păstrează în timp și difuzează în spațiu un bogat material ilustrativ, însoțit de explicații privind contextul istoric Pentru cei care au vizitat expozițiile este un prilej de rememorare, iar pentru cei care nu le-au văzut, ocazia să o facă în mediul virtual.

 • Turnul lui Ovid de lângă Caransebeş

  Imago Romaniae

  Imago Romaniae este un proiect online lansat în decembrie 2011 care se referă la IMAGINEA spaţiului românesc, în cea mai cuprinzătoare formă a sa, fie reală sau imaginară, care merge de la sfârşitul secolului al XIII-lea până în anul 1945 (cu posibilitatea de extindere până în anii 1970 sau 1980). Imago Romaniae va prezenta hărţi, litografii, gravuri, picturi, cărţi poştale sau fotografii. Imago Romaniae are în vedere punerea în valoare a importantului fond de imagini aflat în fototeca Muzeului Naţional de Istorie a României, în biblioteca instituţiei, în colecţiile patrimoniului muzeului şi alte fonduri documentare, prin colaborări cu alte instituţii, din ţară şi străinătate, precum şi cu colecţionarii particulari.