Institutul Național al Patrimoniului: patrimoniu.gov.ro     /    e-Patrimoniu.ro este întreținut de INP, colectivul CIMEC

despre
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)

Vitanesti (TR)

Repertoriul arheologic national cuprinde date stiintifice, cartografice, topografice, imagini, planuri, precum si orice alte informatii

privitoare la: zonele cu potential arheologic cunoscut si cercetat, zonele cu potential arheologic cunoscut si necercetat, precum si zonele al caror potential arheologic devine cunoscut întâmplator sau ca urmare a cercetarilor arheologice preventive; zonele cu potential arheologic cunoscut si cercetat, zonele cu potential arheologic cunoscut si necercetat, precum si zonele al caror potential arheologic devine cunoscut întâmplator sau ca urmare a cercetarilor arheologice preventive;
b) monumentele, ansamblurile si siturile istorice în care s-au efectuat sau sunt în curs de desfasurare cercetari arheologice;
c) informatii stiintifice privind bunurile mobile descoperite în zonele sau la monumentele istorice prevazute la lit. a) si b);
d) situri arheologice distruse sau disparute. (O.G 43/2000, art. 17, 4)


Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național

Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale vor transmise Ia lnstitutul Naţional al Patrimoniului - Direcţia Patrimoniu Mobil, Intangibil şi Digital următoarele categorii de documente:

1) Rapoarte de cercetare arheologică preventivă, însoţoţite de certificatele de descăcare;
2) Rapoartele de cercetare arheologică sistematică;
3) Studiile istorice şi arheologice din cadrul planurior urbanistice generale, avizate de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;
4) Fişe de sit;
5) Rezultate campaniilor de cartare şi repertoriere arheologică organizate de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii sau de către muzeele judeţene sau locale;
6) Rapoarte de evaluare de teren şi diagnostic;
7) Orice alte date deţinute referitoare Ia amplasarea sau delimitarea siturilor arheologice.

De asemenea acolo unde Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale au cunoştiinţă că astfel de informaţii sunt deţinute de către profesioniştii din instituţiile abilitate să realizeze cercetări arheologice de pe raza judeţelor unde au jurisdicţie vor solicita expres transmiterea pentru a fi înregistrate în RAN, în cel mai scurt timp posibil.
Toate documentele trebuie să fie semnate de arheologi înscrişi în Registrul Arheologilor din România.
Toate documentele (rapoarte, fişe de sit, studii etc) vor fi transmise în format electronic de tip text (.doc, .docx) sau arhivă, exclusiv .pdf.
Toate delimitările spaţiale ale siturilor arheologice trebuie să fie transmise în fişiere electronice, specifice datelor spaţiale: shape file (.shp), Microsoft Acces (.mdb), geodatabase (.gdb), Microsoft Excel (.xls), GPS (.gpx) şi/sau Autocad (.dwg). Delimitările spaţiale pot fi exprimate atât în coordonate geografice de tip Proiecţia Stereografică 1970 (Stereo 70) cât şi de tip World Geodetic System (WGS 84), dar ultimele doar în forma minute zecimale şi în nici un caz în grade, minute, secunde. Doar în situaţii extreme, vor fi acceptate datele care sunt transmise în fişiere de tip text.
Toate documentele pot fi expediate direct către coordoatorul RAN la adresele de email: bogdan.sandric@cimec.ro şi/sau bogdan.sandric@patrimoniu.gov.ro sau din nevoi dministrative la adresa secretariat@patrimoniu.gov.ro, cu menţiunea în clar: „pentru Repertoriul Arheologic Naţional".
Pentru oficializarea solicitării documentele pot fi însoţite de o adresă din partea unei instituţii sau a unei persoane (exclusiv arheolog, funcţionar public al Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale sau al Ministerului Culturii) care poate fi transmisă în format scanat prin email. Nu se acceptă solicitări de pe adrese de email a căror posesori nu pot fi identificaţi.
Nu vor fi acceptate informaţiile trimise în format electronic de tip imagine (jpeg, tiff etc).
Nu vor fi acceptate documentele transmise în format analog (hârtie) decât dacă sunt însoţite de formatul electronic (CD-Rom sau email).


24.11.2017
descărcaţi


Sistemul de Administrare a Cercetărilor Arheologice

Aici găsiți informații despre săHarsova 2009păturile arheologice aprobate începând din anul 2000 și până la zi, arheologii acreditați cu drept de a face săpături și ce s-a descoperit.


Server cartografic pentru arheologie

Permite accesul pe hartă la cinci mari baze de date realizate și gestionate de CIMEC: Repertoriul Arheologic Național, baza de date a Cercetărilor arheologice din România (1983 - 2012), Arhiva Repertoriului Arheologic al României de la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Ghidul muzeelor și colecțiilor din România, Lacașe de cult din România