Institutul Național al Patrimoniului: patrimoniu.gov.ro     /    e-Patrimoniu.ro este întreținut de INP, colectivul CIMEC

Ghidul muzeelor şi colecţiilor din România

Ne-am gândit să vă oferim un ghid ordonat pe localităţile în care există muzee şi colecţii. Am înregistrat peste 1043 de muzee și colecții. Veţi găsi cu uşurinţă, alfabetic, localitatea care vă interesează şi veţi afla ce se poate vizita acolo.

În orice ţară, există un număr mic de muzee faimoase şi foarte vizitate, care ocupă locurile fruntaşe în statistici. Şi la noi sunt câteva muzee foarte populare, puternic mediatizate, situate în Capitală, în zone turistice sau în aer liber, într-un ambient natural deosebit (Castelul Peleş, Castelul Bran, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, Muzeul Brukenthal, Complexul Muzeal ASTRA Sibiu, ca să numim doar câteva). Muzeele nu se pot măsura în numărul celor care le trec pragul, ci în rolul pe care îl joacă în comunitate: de memorie culturală, de învățare, de delectare.

Contribuţii la Europeana.eu

Europeana.eu este un portal „despre idei și inspirație” care oferă acces utilizatorilor la peste 51 de milioane de obiecte digitale (în ian. 2018), de următoarele tipuri: imagini: picturi, desene, hărți, fotografii și imagini de piese muzeale;

  • texte: cărți, ziare, scrisori, jurnale și documente de arhivă;
  • fonograme: muzică și text vorbit de pe cilindri, benzi, discuri și emsiuni radio;
  • videograme: filme, jurnale de actualități și emisiuni TV.

Partenerul din România în cadrul proiectului este Institutul Național al Patrimoniului (participant atât la proiectul EDLnet, cât și la urmașul său, proiectul Europeana v.1.0).

Inventarul bunurilor culturale mobile clasate în patrimoniul cultural naţional

Număr de bunuri clasate: peste 54.000 (ian. 2018)

Găsiți aici Inventarul Patrimoniului Cultural Național din România (bunuri culturale mobile) , ilustrat. Este cel mai mare catalog de bunuri culturale ilustrat al patrimoniului românesc. disponibil online.

Baza de date online oferă facilități de căutare pe categorie juridică de clasare (Tezaur sau Fond), domeniu de patrimoniu, deținător, autor, tip de bun, ordin de clasare etc. Puteți parcurge secvențial înregistrările de bunuri culturale și puteți vedea cele adăugate recent. Clasarea bunurilor culturale a fost prevăzută în Legea 182/2000 ca un proces continuu de înscriere în Inventarul patrimoniului cultural de interes național a bunurilor culturale de valoare excepțională sau deosebită artistice, etnografice, arheologice, numismatice, memoriale, științifice și naturale, la propunerea deținătorilor de bunuri (mai ales muzee) sau a direcțiilor județene de patrimoniu (pentru bunuri descoperite întâmplător, exportate temporar sau definitiv, confiscate, aflate la persoane fizice care solicită clasarea etc.) Dosarul de clasare se înaintează Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din România și se consfințește prin ordin al ministrului culturii. Bunurile din Patrimoniul Cultural Național beneficiază de o protecție specială și nu pot fi exportate definitiv.

Programul DOCPAT

DOCPAT este un program informatic pentru evidenţa patrimoniului cultural mobil (fişe de obiect) şi a arhivelor documentare din muzee (fişe de fototecă, clişotecă, videotecă, şi altele).Programul acoperă toate domeniile de patrimoniu mobil

(artă decorativă, artă plastică, arheologie, documente, etnografie, istorie, numismatică, medalii şi decoraţii, ştiinţă şi tehnică, ştiinţele naturii), carte veche. DOCPAT poate fi utilizat în muzee, direcţii judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural, institute de cercetare, precum şi de alţi deţinători de colecţii de bunuri culturale mobile care au nevoie de o evidenţă rapidă, modernă, de analiza şi selecţia datelor, de ordonarea acestora pe diverse criterii, de listarea unor inventare, cataloage de expoziţie, fişe de obiecte. Marele avantaj al unei evidenţe informatizate este posibilitatea de actualizare a informaţiilor în timp.


Bibliotecă digitală


Publicațiile au fost mutare pe https://biblioteca-digitala.ro unde sunt indexate sistematic


Cercetarea etnologică de teren, astăzi (curs)

Ioan Opriș, Aurelia Duţu, Rodica Antonescu, Georgeta Roşu, Angelica Mihăilescu, Daniela Mihai, Narcisa Știucă - Ghid de bune practici în protejarea şi promovarea patrimoniului cultural rural, Aurelia Duțu: coordonator, București, Institutul Național al Patrimoniului, 2012. (pdf, 7 MB)

Prezentul volum reprezintă un ghid destinat custozilor colecțiilor publice sau private din mediul rural, fiind unul dintre rezultatele proiectului cultural Colecţiile muzeale rurale între realitate şi aspiraţii – II, finanțat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional. Acest volum, dar și cel rezultat din prima etapă a proiectului, pot fi descărcate de pe site-ul dedicat proiectului cultural http://muzee-rurale.cimec.ro/

 

 

Din istoria evidenței patrimoniului cultural

Pagini web de muzee şi colecţii muzeale